Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Danh mục dự án nguồn điện thuộc Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Danh mục dự án nguồn điện thuộc Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

DANH MỤC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN THUỘC KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH ĐIỆN VIII
TRÊN ĐỊA BÀN TÌNH LẠNG SƠN 
     
TTDự ánCông suất
(MW)
Năm vận hànhGhi chú
IDanh mục dự án nhiệt điện than          110  
1NMNĐ Na Dương II           1102026Chuẩn bị thi công
IIDanh mục dự án điện gió trên bờ        1,444  
1Nhà máy điện gió Ái Quốc           1002026-2030 
2Nhà máy điện gió Bình Gia             802026-2030 
3Nhà máy điện gió Cao Lộc             552026-2030 
4Nhà máy điện gió Cao Lộc 3             692026-2030 
5Nhà máy điện gió Chi Lăng           1002026-2030 
6Nhà máy điện gió điện gió Cao Lộc 1             502026-2030 
7Nhà máy điện gió điện gió Cao Lộc 1.1             502026-2030 
8Nhà máy điện gió Đình Lập           1002026-2030 
9Nhà máy điện gió Đình Lập 1             502026-2030 
10Nhà máy điện gió Đình Lập 1.1             502026-2030 
11Nhà máy điện gió Đình Lập 4             902026-2030 
12Nhà máy điện gió Đình Lập 5           1002026-2030 
13Nhà máy điện gió gió Văn Quan 1             502026-2030 
14Nhà máy điện gió Hữu Kiên              902026-2030 
15Nhà máy điện gió Lộc Bình             602026-2030 
16Nhà máy điện gió Lộc Bình - Pharbaco             502026-2030 
17Nhà máy điện gió Lộc Bình 1             502026-2030 
18Nhà máy điện gió Lộc Bình 3             602026-2030 
19Nhà máy điện gió Mẫu Sơn          30.02026-2030 
20Nhà máy điện gió Thăng Long 3          50.02026-2030 
21Nhà máy điện gió Văn Lãng 1             802026-2030 
22Nhà máy điện gió Văn Quan             302026-2030 
IIIDanh mục dự án thủy điện nhỏ            69  
1Nhà máy thủy điện Bản Lải               72023 
2Nhà máy thủy điện Bản Nhùng             132024 
3Nhà máy thủy điện Tràng Định 2             302026-2030 
4Nhà máy thủy điện Bắc Giang (Vàng Puộc)             142026-2030 
5Nhà máy thủy điện Đèo Khách               52026-2030 
IVDanh mục các dự án điện sinh khối            30  
1Nhà máy điện sinh khối Bắc Sơn             122026-2030 
2Nhà máy điện sinh khối Lạng Sơn             182026-2030 
VDanh mục các dự án điện sản xuất từ rác            11  
1Nhà máy điện rác Lạng Sơn             112026-2030 
     
Công suất nguồn điện mặt trời mái nhà tỉnh Lạng Sơn
TTTên vùng/ tỉnhCông suất tăng thêm 2023-2030 (MW)
 Tỉnh Lạng Sơn25

Tác giả: Phòng Quản lý Năng lượng