Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII

Ngày 01/4/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 262/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 01/4/2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 262/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn tới năm 2050 (Quy hoạch điện VIII); xây dựng lộ trình tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề án/dự án đáp ứng các mục tiêu đã đề ra của Quy hoạch điện VIII, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ, đảm bảo điện đi trước một bước.

Thực hiện chuyển dịch năng lượng mạnh mẽ từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo để giảm ô nhiễm môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, góp phần hướng tới các mục tiêu đã cam kết theo Đóng góp do quốc gia tự quyết định và mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050 của Việt Nam.

Xác định các giải pháp thu hút đầu tư phát triển điện lực theo Quy hoạch điện VIII trong thời kỳ quy hoạch; cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện.

Định hướng cho các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc phối hợp với Bộ Công Thương và các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả Quy hoạch điện VIII.

(Hình ảnh minh họa trang trại điện gió)

Theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 262/QĐ-TTg ngày 01/4/2024, trong đó Lạng Sơn đã được phân bổ công suất các nguồn điện theo các loại hình nguồn điện có tổng công suất là 1.689 MW (trong đó: Nhiệt điện 110MW/01 dự án; Thủy điện 69MW/05 dự án; Điện gió trên bờ 1.444MW/22 dự án; Điện sinh khối 30MW/02 dự án; Điện rác 11MW/01 dự án; Điện mặt trời mái nhà tiềm năng 25MW), lũy kế các loại hình nguồn điện đến năm 2030 của tỉnh Lạng Sơn là 1.838MW; đồng thời cụ thể hóa tiến độ danh mục các dự án nguồn điện và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Phụ lục II của Quy hoạch Điện VIII đồng bộ theo quy mô và tiến độ nguồn điện khu vực, thì đây là điều kiện rất tốt cho tỉnh Lạng Sơn và các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư phát triển nguồn điện trong thời gian tới, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Phòng QLNL


Tập tin đính kèm
Tác giả: Phòng Quản lý Năng lượng