Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Công Thương tổ chức Họp giải quyết một số nội dung cần làm rõ đối với đề nghị khảo sát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch 03 dự án điện gió trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc và Văn Quan

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND Sáng 14/7/2020, Sở Công Thương đã tổ chức họp lấy ý kiến giải quyết 1 số nội dung cần làm rõ về đề nghị khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 03 dự án điện gió trên các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc và Văn Quan của Công ty BayWar.e.

IMG_9816.JPG

Toàn cảnh cuộc họp

          Đồng chí Đinh Kỳ Giang, Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp, tham dự có phòng Quản lý Năng lượng – Sở Công Thương; đại diện Lãnh đạo, phòng chuyên môn các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân, phòng chuyên môn các huyện: Chi Lăng, Lộc bình và Đại diện Lãnh đạo Công ty BayWar.e (đơn vị tư vấn).

IMG_9819.JPG

Đồng chí Đinh Kỳ Giang – Phó Giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp

          Tại cuộc họp, đơn vị tư vấn đã báo cáo tóm tắt về 03 Dự án điện gió dự kiến xây dựng trên địa bàn các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc và Văn Quan, sử dụng 49 tua bin gió (12 tua bin 4,2 MW; 31 tua bin 5,3 MW, 06 tua bin 5MW) tổng công suất đạt 260,4 MW. Sản lượng điện hàng năm đạt 788,2 triệu KWh/năm. Diện tích đất sử dụng cho dự án khoảng 85,78 ha (55,53 ha sử dụng có thời hạn; 30,25 ha sử dụng tạm thời). Tổng vốn đầu tư cho dự án là 8.305,574 tỷ đồng.

IMG_9830.JPG

Đơn vị tư vấn trình bày tóm tắt về 03 dự án điện gió

 

Quản lý Năng lượng