Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng: Điện hạ thế các thôn xã Hồng Phong, huyện Bình Gia

Sở Công  Thương tỉnh  Lạng  Sơn nhận  được Công  văn số 34/UBND-BQLDA ngày 09/01/2024 của UBND huyện Bình Gia về việc đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình: Điện hạ thế các thôn xã Hồng Phong, huyện Bình Gia. Thực hiện nội dung Chương trình làm việc tại Thông báo số 04/TB-SCT ngày 11/01/2024 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; ngày 17/01/2024 Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia, Công ty Điện lực Lạng Sơn, đại diện UBND xã Hồng Phong, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vĩnh Long (Đơn vị tư vấn thiết kế), Công ty TNHH MTV Vi Tú (đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng) và Công ty TNHH Long Tuấn (Nhà thầu xây dựng) tiến hành kiểm tra thực tế tại công trình Điện hạ thế các thôn xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.

Sở Công  Thương tỉnh  Lạng  Sơn nhận  được Công  văn số34/UBND-BQLDA ngày 09/01/2024 của UBND huyện Bình Gia về việc đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu xây dựng công trình: Điện hạ thế các thôn xã Hồng Phong, huyện Bình Gia. Thực hiện nội dung Chương trình làm việc tại Thông báo số 04/TB-SCT ngày 11/01/2024 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn; ngày 17/01/2024 Phòng Quản lý Năng lượng - Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Gia, Công ty Điện lực Lạng Sơn, đại diện UBND xã Hồng Phong, Công ty CP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Vĩnh Long (Đơn vị tư vấn thiết kế), Công ty TNHH MTV Vi Tú (đơn vị Tư vấn giám sát thi công xây dựng) và Công ty TNHH Long Tuấn (Nhà thầu xây dựng) tiến hành kiểm tra thực tế tại công trình Điện hạ thế các thôn xã Hồng Phong, huyện Bình Gia.

Đoàn công tác tại vị trí nhánh rẽ đường dây 0,4kV sau trạm biến áp Khuổi Khuy

 

Dự án Điện hạ thế các thôn xã Hồng Phong, huyện Bình Gia được UBND huyện Bình Gia phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2734/QĐ-UBND,  ngày23/8/2021 và phê duyệt điều chỉnh tại các Quyết định số 3221/QĐ-UBND  ngày  29/9/2022  và số 1083/QĐ-UBND  ngày  12/5/2023 với quy mô xây dựng mới và cải tạo các tuyến đường dây 0,4kV có tổng chiều dài là 10,566 km, với tổng mức đầu tư 5,344 tỷ đồng.

Kết thúc buổi làm việc, đại diện phòng Quản lý năng lượng đánh giá các hạng mục do Công ty TNHH Long Tuấn thực hiện đạt yêu cầu về kỹ thuật, yêu cầu thiết kế, đảm bảo về chất lượng xây dựng theo các quy định của Luật Xây dựng 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020, Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ và đáp ứng đủ yêu cầu để tiến hành đưa công trình vào sử dụng.

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG


Tác giả: Admin portal