Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra, đôn đốc tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã được thành lập tại huyện Lộc Bình

Ngày 12/6/2024, tại trụ sở UBND huyện Lộc Bình, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây  dựng tổ chức cuộc làm việc để kiểm tra, nắm tiến độ triển khai thực hiện dự án các cụm công nghiệp đã được thành lập tại huyện Lộc Bình. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình, các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện; đại diện Lãnh đạo UBND xã Đông Quan và các Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp (CCN): CCN Na Dương 1, CCN Na Dương 3.

Ngày 12/6/2024, tại trụ sở UBND huyện Lộc Bình, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Xây  dựng tổ chức cuộc làm việc để kiểm tra, nắm tiến độ triển khai thực hiện dự án các cụm công nghiệp đã được thành lập tại huyện Lộc Bình. Tham dự có đại diện lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình, các phòng, ban, đơn vị liên quan của huyện; đại diện Lãnh đạo UBND xã Đông Quan và các Chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các Cụm công nghiệp (CCN): CCN Na Dương 1, CCN Na Dương 3.

Kiểm tra, nắm tiến độ triển khai thực hiện dự án các cụm công nghiệp đã được thành lập tại huyện Lộc Bình

Qua kiểm tra thực tế, nghe báo cáo của các đơn vị liên quan tại cuộc họp cho thấy, hiện các dự án chưa triển khai rõ nét được các thủ tục đầu tư, mới chỉ chuẩn bị sẵn trước các thủ tục, trong đó có thủ tục phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, sơ bộ số liệu về đo đạc, kiểm đếm. Như vậy, có thể thấy đang bị chậm so với mục tiêu đề ra; mặc dù UBND huyện Lộc Bình đã có văn bản đôn đốc các nhà đầu tư.

Để triển khai được các thủ tục đầu tư cần phải lập, phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 mới có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo; tuy nhiên trong quá trình triển khai do vướng điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Na Dương tại Quyết định số 2060/QĐ-UBND ngày 12/12/2023, còn có sự chưa thống nhất số liệu diện tích CCN Na Dương 3 (từ 50 ha xuống còn 48,6 ha) so với Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, còn có ý kiến khác nhau giữa việc có phải lập nhiệm vụ quy hoạch chi tiết hay không trong quá trình thực hiện các thủ tục đầu tư sau thành lập; đồng thời cần có sự thống nhất giữa các nhà đầu tư hạ tầng các CCN Na Dương (1, 2, 3) khi triển khai lập Quy hoạch chi tiết nhằm tạo ra tính kết nối hài hòa tổng thể quy hoạch khu vực, phù hợp với thực tế (hạ tầng dùng chung như: điện, giao thông, thoát nước mưa, nước thải,…)… là nguyên nhân dẫn đến doanh nghiệp lúng túng, không thống nhất được, chậm triển khai lập Quy hoạch chi tiết 1/500.

Ông Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì cuộc họp

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục đầu tư. Phát biểu tại buổi kiểm tra, ông Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở Công Thương đề nghị các chủ đầu tư chủ động triển khai các bước đầu tư tiếp theo đúng quy định và đảm bảo về mặt tiến độ, chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào hoạt động; UBND huyện Lộc Bình cùng sở, ngành liên quan tích cực đồng hành cùng Sở Công Thương hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục pháp lý, công tác giải phóng mặt bằng, kịp khởi công các dự án trong năm 2024 theo mục tiêu đề ra.


Tác giả: Phòng Quản lý Công nghiệp