Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số55/2024/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024

Ngày 16/5/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2024/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024.

Để nội dung Nghị định số 55/2024/NĐ-CP được phổ biến, tuyên truyền kịp thời đảm bảo hiệu quả. Sở Công Thương thông tin đến các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền, triển khai nội dung Nghị định số 55/2024/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc và các tổ chức, cá nhân liên quan khác thuộc phạm vi, địa bàn quản lý.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị trao đổi thông tin kịp thời về Sở Công Thương (qua Phòng Quản lý Thương mại, SĐT: 02053.710917) để phối hợp giải đáp.

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./.

(Kèm theo Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng).