Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

Tiêu đề văn bản Giấy mời Dự Hội nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, nắm tình hình, khuyến cáo về hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh
Số hiệu 62/GM-SCT Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành 07/06/2023
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm 62-GM-SCT%20GM%20d%E1%BB%B1%20h%E1%BB%99i%20ngh%E1%BB%8B%20ki%E1%BB%83m%20%C4%91i%E1%BB%83m%2C%20r%C3%BAt%20kinh%20nghi%E1%BB%87m%20trong%20c%C3%B4ng%20t%C3%A1c%20khuy%E1%BA%BFn%20c%C3%A1o%20ho%E1%BA%A1t%20%C4%91%E1%BB%99ng%20XNK.pdf
Mô tả ---