Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức kiểm tra cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp đợt 3 năm 2024

SOCT- Chiều ngày 02/7/2024, tại hội trường tầng 3 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cho 35 người lao động thuộc các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn.

SOCT- Chiều ngày 02/7/2024, tại hội trường tầng 3 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm tra huấn luyện kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp cho 35 người lao động thuộc các doanh nghiệp hoạt động liên quan đến vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn.

Lãnh đạo phòng Quản lý Công nghiệp phổ biến nội quy kiểm tra

Đối tượng kiểm tra là những người lao động liên quan trực tiếp đến hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp, gồm: Chỉ huy nổ mìn, Thợ mìn, Người được giao quản lý kho Vật liệu nổ công nghiệp, Người phục vụ (bảo vệ, bốc dỡ, vận chuyển tại kho và tại khai trường nổ mìn).

Bài kiểm tra trắc nghiệm gồm 10 câu hỏi liên quan đến các nội dung huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ.

Kết thúc kiểm tra Sở Công Thương sẽ cấp Giấy chứng huấn luyện kỹ thuật an toàn trong vật liệu nổ công nghiệp đối với các cá nhân có bài kiểm tra đạt yêu cầu theo quy định./.