Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sản phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh Bắc Giang

Giới thiệu 56 sản phầm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh Bắc Giang

Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Phê duyệt Danh mục các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc trưng và tiềm năng tỉnh Bắc Giang

 

 

Chi tiết Giới thiệu 56 sản phầm chủ lực, đặc trưng và tiềm năng của tỉnh Bắc Giang xem tại ĐÂY