Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sở Công Thương ký kết Bản ghi nhớ với Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả về việc thiết lập cơ chế hợp tác thúc đẩy dịch vụ logistics qua biên giới

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập cơ chế hợp toác thúc đẩy dịch vụ logistics qua biên giới.

Tại Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2024 giữa Bí thư 04 tỉnh biên giới Việt Nam và Bí thư Khu ủy Quảng Tây, Trung Quốc và Hội nghị lần thứ 15 Ủy ban công tác liên hợp tại Quảng Tây, Trung Quốc, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) đại diện là Ông Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở và Chính phủ nhân dân thành phố Sùng Tả (Quảng Tây, Trung Quốc) đại diện là Ông Trần Hồng - Phó Bí thư Thành ủy đã trực tiếp thực hiện ký kết "Bản ghi nhớ về việc thiết lập cơ chế hợp toác thúc đẩy dịch vụ logistics qua biên giới".

Bản ghi nhớ được ký kết trên tinh thần của “Tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược”, trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và điều ước quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên, hai Bên thiết lập cơ chế hợp tác thúc đẩy dịch vụ logistics, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần đảm bảo thông suốt chuỗi cung ứng, nâng cao hiệu suất logistics, thúc đẩy phát triển thương mại, gồm các nội dung hợp tác chính như sau:

- Khuyến khích các doanh nghiệp dịch vụ logistics hai nước cùng đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng logistics hai bên (kho, bãi, trung tâm giao nhận hàng hóa tích hợp các dịch vụ cho xuất nhập khẩu hàng hóa).

- Kêu gọi các doanh nghiệp dịch vụ logistics hai nước cùng nghiên cứu hợp tác xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng tiêu chuẩn, hoàn chỉnh (đóng gói, vận chuyển, nhận hàng, nhập kho, xuất kho, giao hàng,…) nhằm nâng cao hiệu suất của hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa hai bên.

- Tổ chức thường niên hội thảo, tọa đàm đối thoại giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp của hai bên để trao đổi và cùng tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

Cơ quan đầu mối triển khai sau ký kết của phía Việt Nam là Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, của phía Trung Quốc là Cục Quản lý và Giám sát thị trường thành phố Sùng Tả, Quảng Tây.

Bản ghi nhớ có hiệu lực từ ngày ký kết, có hiệu lực trong 03 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của Bản ghi nhớ 03 tháng, hai Bên có thể trên cơ sở nhận thức chung đề xuất sửa đổi, bổ sung, thống nhất tiếp tục kéo dài thời hạn hiệu lực hoặc chấm dứt hiệu lực của Bản ghi nhớ bằng văn bản.

Bản ghi nhớ được lập thành 02 bản chính, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Trung, các văn bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Xem chi tiết Biên bản ghi nhớ tại ĐÂY

(Bản ghi nhớ bằng tiếng Việt và tiếng Trung được đính kèm)

PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI


Tập tin đính kèm