Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra, giám sát tuân thủ trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định trong sử dụng điện tiết kiệm mùa cao điểm nắng nóng; từ đó nâng cao ý thức của cán bộ, công chức và người lao động khi sử dụng điện, xây dựng và thực hiện các giải pháp, biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện công văn số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 55/KH-SCT ngày 31/5/2024 về việc kiểm tra, giám sát tuân thủ trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nhằm đánh giá việc tuân thủ các quy định trong sử dụng điện tiết kiệm mùa cao điểm nắng nóng; từ đó nâng cao ý thức của cán bộ, công chức và người lao động khi sử dụng điện, xây dựng và thực hiện các giải pháp, biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Thực hiện công văn số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2024 trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch số 55/KH-SCT ngày 31/5/2024 về việc kiểm tra, giám sát tuân thủ trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, công sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 28/6/2024, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tổ chức kiểm tra, giám sát tuân thủ trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại 04 cơ quan, đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Xây dựng (theo thông báo số 54/TB-SCT ngày 24/6/2024 của sở Công Thương).

Đoàn kiểm gia, giám sát làm việc với Đại điện Sở Lao động – Thương binh và  Xã hội

          Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát đã nghe báo cáo của các cơ quan về việc triển khai thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh (Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023; Công văn số 2295/BCT-TKNL ngày 06/4/2024, công văn số 531/UBND-KT ngày 23/4/2024); và kiểm tra thực tế việc sử dụng điện tại trụ sở của các đơn vị.

          Qua buổi kiểm tra, giám sát, cơ bản các cơ quan, đơn vị đã tuân thủ thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hạn chế nhất định như việc xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện sử dụng tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị chưa thật sự cụ thể, chưa sát với tình hình thực tế. Trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị -xã hội tỉnh; UBND các huyện, Thành phố; Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, cơ sở dịch vụ thương mại sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch./.

Phòng Quản lý năng lượng

 


Tác giả: Trần Thị Lan Anh