Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Nhà máy thuỷ điện Bắc Khê 1

Ngày 19/6/2024 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tràng Định, UBND xã Kim Đồng, huyện Tràng Định tổ chức kiểm tra thực tế công tác phòng chống thiên tai tại Nhà máy Thuỷ điện Bắc Khê 1.

Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-SCT ngày 12/6/2024 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc Kiểm tra công tác phòng chống thiên tai các Nhà máy thuỷ điện đang vận hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Ngày 19/6/2024 Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Tràng Định, UBND xã Kim Đồng, huyện Tràng Định tổ chức kiểm tra thực tế công tác phòng chống thiên tai tại Nhà máy Thuỷ điện Bắc Khê 1.

 

 

 

(Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra thực tế tại hiện trường)

 

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Nhà máy Thuỷ điện với một số nội dung như sau: Việc tổ chức thực hiện Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thực hiện các quy định về công tác an toàn điện; thực hiện kiểm định an toàn đập theo quy định; triển khai thực hiện các phương án: Phương án ứng phó thiên tai; Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; phương án bảo vệ đập, hồ chứa...Qua buổi kiểm tra thực tế Đoàn công tác nhận định Công ty Cổ phần Thuỷ điện Bắc Khê 1 (Công ty) cơ bản đã thực hiện tuân thủ các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ và Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương. Kết thúc buổi kiểm tra Sở Công thương Lạng Sơn đã có Công văn thông báo đề nghị Công ty khẩn trương chấp hành, thực hiện nghiêm theo kết luận kiểm tra của đoàn công tác đã chỉ ra, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện tuân thủ các quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính Phủ và Thông tư 09/2019/TT-BCT ngày 08/7/2019 của Bộ Công Thương; nâng cao nhận thức trong việc xây dựng và tuân thủ các phương án đã phê duyệt.

- Hàng năm Công ty cổ phần Thuỷ điện Bắc Khê 1 cập nhật cơ sở dữ liệu đập, hồ chứa thủy điện gửi về Sở Công Thương và các cơ quan liên quan theo quy định.

- Định kỳ hằng năm lập báo cáo hiện trạng an toàn đập, hồ chứa nước; rà soát, phê duyệt kế hoạch phương án ứng phó thiên tai; trình UBND huyện phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện hàng năm; rà soát việc thực hiện kiểm định an toàn đập theo quy định.

     - Thực hiện rà soát các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa Thuỷ điện, báo cáo chính quyền địa phương và Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn các  hành vi hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện nếu phát hiện có tổ chức, cá nhân hoạt động mà chưa được cơ quan quản lý cấp giấy phép để có biện pháp tuyên tuyền và xử lý.

     - Phối hợp với chính quyền địa phương các xã, Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện đầy đủ, thường xuyên, bao gồm công tác tuyên truyền với cơ quan Xã, nhân dân vùng hạ du. Thực hiện xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác phòng chống thiên tai; phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các phương án, tổ chức diễn tập đối với các phương án đã được phê duyệt; rà soát, bổ sung đầy đủ trang thiết bị, vật tư để thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo các phương án đã được phê duyệt; Tổ chức diễn tập PCTT&TKCN tại Nhà máy có phối hợp cùng Chính quyền địa phương Xã, Huyện.

Phòng Quản lý Năng lượng


Tác giả: Quản lý Năng lượng