Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

Đề nghị đóng góp ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu

Lĩnh vực: Công Thương

Cơ quan soạn thảo: Sở Công Thương

Ngày bắt đầu: 26/03/2024

Ngày kết thúc:

Số lượt xem: 36

Góp ý: 0

Thực hiện Công văn số1796/BCT-TTTN ngày 21/3/2024 của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy định sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Để đảm bảo tính toàn diện, bám sát tình hình thực tiễn công tác quản lý và hoạt động kinh doanh, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 417/SCT-QLTM ngày 26/3/2024 đề nghị các cơ quan liên quan, thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp đóng góp ý kiến.
Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương: 
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/du-thao-2-to-trinh-va-nghi-dinh-moi-ve-kinh-doanh-xang-dau.html
Các ý kiến đóng góp gửi bằng văn bản về Sở Công Thương hoặc qua kênh Zalo OA: "Sở Công Thương Lạng Sơn" trước ngày 10/5/2024
Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý thương mại-Sở Công Thương.

(đính kèm Công văn số 417/SCT-QLTM ngày 26/3/2024)


Thực hiện Công văn số1796/BCT-TTTN ngày 21/3/2024 của Bộ Công Thương về việc xin ý kiến đối với Dự thảo Thông tư quy địnhsửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Để đảm bảo tính toàn diện, bám sát tình hình thực tiễncông tác quản lý và hoạt động kinh doanh, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 417/SCT-QLTM ngày 26/3/2024 đề nghị các cơ quan liên quan, thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh phối hợp đóng góp ý kiến.
Dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương: 
https://moit.gov.vn/tin-tuc/thong-bao/du-thao-2-to-trinh-va-nghi-dinh-moi-ve-kinh-doanh-xang-dau.html
Các ý kiến đóng góp gửi bằng văn bản về Sở Công Thương hoặc qua kênh Zalo OA: "Sở Công Thương Lạng Sơn" trước ngày 10/5/2024
Chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý thương mại-Sở Công Thương.

(đính kèm Công văn số 417/SCT-QLTM ngày 26/3/2024)