Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Công thương

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

 • Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp, HTX tại hội nghị

 • Ông Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu khai mạc

 • Đại diện HTX tại huyện Văn Lãng phát biểu ý kiến tại hội nghị

 • IMG_0743_156dd

 • IMG_0808_44e62

 • Đại diện lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại hội nghị

 • Đại diện lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh phát biểu tại hội nghị

 • Toàn cảnh hội nghị

 • Ông Nguyễn Đình Đại - Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị

 • Hội nghị

 • Hội nghị