Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phòng chống dịch COVID-19 trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, lây lan trong cộng đồng, Chính phủ, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng thực hiện các biện pháp phòng bệnh cũng như hạn chế tiếp xúc nơi đông người. Triển khai các nội dung của Chính phủ, Bộ Y tế về công tác phòng, chống dịch, trong thời gian qua, việc giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương đã được quan tâm như: vận động tổ chức, cá nhân tăng cường nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính.

Đối với các thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 2 như Kiểm tra xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm, Sở đã đề nghị Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế Thành phố và Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân trong việc giải quyết thực hiện thủ tục hành chính bảo đảm an toàn, giảm nguy cơ lây truyền dịch bệnh cho người dân và cán bộ thực thi công vụ. Trong thời gian cao điểm của dịch đang bùng phát hiện nay, Sở Công Thương đã khuyến nghị các tổ chức, cá nhân trong trường hợp thật cần thiết mới thực hiện thủ tục hành chính Kiểm tra cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, đồng thời nhắc nhở khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Sở phải thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Chính phủ, ngành Y tế và cơ quan chức năng khi đến nơi đông người.

 

Thực hiện kiểm tra thân nhiệt trước khi vào Sở Công Thương

 

Ngày 24/3/2020 Sở Công Thương tổ chức kiểm tra Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực công thương cho 22 người tham dự, trước 30 phút khi vào phòng kiểm tra, Sở đã phun khử trùng, cử cán bộ công chức kiểm tra thân nhiệt của người dự kiểm tra, hướng dẫn sử dụng dung dịch rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang, đồng thời bố trí cho người dự kiểm tra có khoảng cách ngồi hợp lý để đảm bảo an toàn cho bản thân và cho cộng đồng cũng như cán bộ công chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bằng những việc làm thiết thực, cụ thể tại buổi kiểm tra, cán bộ công chức sở đã vận động, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống dịch Cvid-19 và chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, góp phần cùng cả nước phòng chống dịch hiệu quả tiến tới đẩy lùi dịch Covid-19 ra khỏi Việt Nam./.