Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất tại một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện công tác quản lý nhà nước về hóa chất trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã hướng dẫn việc thực hiện huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định của pháp luật đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có liên quan đến hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn tỉnh.

huan luyen VLN dot 1.jpg

Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Từ ngày 29/02/2020 đến ngày 01/3/2020, tại trụ sở Chi nhánh Công nghiệp Hóa chất mỏ Lạng Sơn, các Doanh nghiệp gồm: Công ty cổ phần Thương mại Sản xuất Da Nguyên Hồng; Công ty cổ phần Kim Đạt và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ luyện kim VICMET Việt Nam đã phối hợp, tổ chức mở lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng là lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách về an toàn hóa chất của cơ sở; người trực tiếp giám sát về an toàn hóa chất tại nơi làm việc; người lao động có liên quan trực tiếp đến hóa chất (gồm 54 học viên thuộc các doanh nghiệp nói trên). Tại lớp huấn luyện, các học viên được Giảng viên giàu kinh nghiệm có chuyên môn sâu về lĩnh vực hóa chất, là cán bộ thuộc Viện kỹ thuật hóa học – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội huấn luyện các nội dung sau:

- Phổ biến những quy định của pháp luật trong hoạt động hóa chất;

- Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

- Phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố;

- Các đặc tính nguy hiểm của hóa chất, phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất; phân loại, ghi nhãn hóa chất;

- Quy trình quản lý an toàn hóa chất, kỹ thuật đảm bảo an toàn khi làm việc, tiếp xúc với hóa chất nguy hiểm;

- Các yếu tố nguy hiểm trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất của cơ sở hoạt động hóa chất;

- Giải pháp ngăn ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; phương án phối hợp với cơ quan có thẩm quyền để huy động nguồn lực bên trong và bên ngoài của cơ sở để ứng phó, khắc phục sự cố; giải pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; phương án khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất.

- Các hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng hóa chất tại các doanh nghiệp: tên hóa chất, tính chất nguy hiểm, phân loại và ghi nhãn hóa chất, phiếu an toàn hóa chất;

- Các nguy cơ gây mất an toàn hóa chất trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng các loại hóa chất;

- Quy trình sản xuất, bảo quản, sử dụng hóa chất phù hợp với vị trí làm việc; quy định về an toàn hóa chất;

- Các quy trình ứng phó sự cố hóa chất: sử dụng các phương tiện cứu hộ xử lý sự cố cháy, nổ, rò rỉ, phát tán hóa chất; sơ cứu người bị nạn trong sự cố hóa chất; sử dụng, bảo quản, kiểm tra trang thiết bị an toàn, phương tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân để ứng phó sự cố hóa chất; quy trình, sơ đồ liên lạc thông báo sự cố; ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm lan rộng ra môi trường; thu gom hóa chất bị tràn đổ, khắc phục môi trường sau sự cố hóa chất. Đồng thời, các đơn vị được giảng viên hướng dẫn cụ thể việc thực hiện lập hồ sơ huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất. Kết thúc lớp huấn luyện, 54/54 học viên đã hoàn thành bài kiểm tra và đạt kết quả theo đúng quy định.

hoc vien huan luyen hoa chat.jpg

Học viên lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất

Qua khóa huấn luyện, các học viên cơ bản đã nắm vững được kiến thức cũng như cập nhật những quy định của pháp luật mới liên quan đến hoạt động hóa chất; nâng cao năng lực, sự hiểu biết, giúp ích cho bản thân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hoạt động hóa chất đảm bảo an toàn, theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có liên quan đến hóa chất nguy hiểm, độc hại trên địa bàn tỉnh (Trừ các tổ chức, cá nhân hoạt động xăng dầu, dầu khí, vật liệu nổ công nghiệp; tổ chức, cá nhân vận chuyển hóa chất bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa) phải định kỳ 02 năm một lần đào tạo, huấn luyện an toàn hóa chất cho các đối tượng quy định tại Điều 32 Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017 của Chính phủ.

Trong thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục tăng cường thực hiện kiểm tra hoạt động hóa chất tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện Huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất theo đúng quy định của pháp luật./.

Trần Quang Khoát