Nhảy đến nội dung

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội thảo do Bộ Công Thương tổ chức

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cử Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo Đào tạo về quy trình kiểm soát Báo cáo kiểm toán năng lượng và tham vấn Khung kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 – 2020 (Chương trình DEPP) do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vũng, Bộ Công Thương tổ chức. Hội thảo được tổ chức 01 ngày, thứ 3 ngày 03/3/2020 tại Khách sạn Adoní – 55 Quang Trung, Quận Hai Bà Trung, Thành phố Hà Nội.

 

Tham dự Hội thảo có ông Trần Hùng Cường - Trưởng phòng Quản lý Năng lượng Sở Công Thương, ông Trần Anh Thuần – Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại và các chuyên viên phòng Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng.

Nguồn: QLNL