Nhảy đến nội dung
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Bộ Công Thương lấy ý kiến 4 phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương đã xây dựng các phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt với nhiều kịch bản khác nhau và đang lấy ý kiến của các Bộ ngành trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

bo cong thuong lay y kien 4 phuong an cai tien bieu gia ban le dien sinh hoat

Bộ Công Thương đề xuất 4 phương án cải tiến biểu giá điện

Căn cứ nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020, trong quý I/2020, Bộ Công Thương hoàn thành nhiệm vụ: “Sửa đổi Biểu giá bán lẻ điện cho khách hàng sinh hoạt”; thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, trong năm 2020, Bộ Công Thương khẩn trương kiểm tra, đánh giá để có cơ sở nghiên cứu sửa đổi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện hợp lý; Thông báo số 79/TB-VPCP ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi biểu giá bán lẻ điện tiêu dùng phù hợp với thực tế mức tiêu dùng điện của người dân; Đồng thời lắng nghe, ghi nhận các ý kiến phản ánh của cử tri các tỉnh/thành phố trên cả nước liên quan đến việc xem xét lại cơ cấu biểu giá bán lẻ điện theo hướng rút gọn số bậc thang tính tiền điện để người tiêu dùng dễ quản lý được sản lượng tiêu thụ cũng như chi trả hóa đơn tiền điện hàng tháng. Nhiều ý kiến cũng đề nghị tăng sản lượng ở bậc 1 từ 50 kWh lên 100 kWh để phù hợp với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng của người dân…Trong thời gian qua, Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương đã có văn bản giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng Đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2014 quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện.

Trên cơ sở báo cáo của EVN về Đề án "Cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện", ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan, Bộ Công Thương đã xem xét, xây dựng các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực cho biết, phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang đã được thực hiện theo nguyên tắc như đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; giá bán lẻ điện bình quân cho sinh hoạt giữ nguyên như tính toán theo cơ cấu tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg sát với giá bán lẻ điện bình quân được duyệt; Đảm bảo thuận lợi cho hộ sử dụng điện cũng như thuận lợi cho quản trị doanh nghiệp; Đảm bảo nâng cao tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện giá bán điện; Khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và công bằng xã hội; Khắc phục được tình trạng hóa đơn tiền điện biến động trong những tháng đổi mùa; Định hướng giảm bớt số bậc, thu hẹp biểu giá bán lẻ điện cho sinh hoạt với số bậc phù hợp với chênh lệch hợp lý giá điện cho các bậc.

Theo ông Tuấn, việc duy trì biểu giá bán lẻ bậc thang là cần thiết trong giai đoạn hiện nay vì nó sẽ đảm bảo sự công bằng cho các khách hàng tiêu dùng điện; khuyến khích khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả nhất là trong bối cảnh nguồn năng lượng sơ cấp đang cạn kiệt.

Về các phương án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Công Thương đề xuất 5 phương án bao gồm 1 bậc, 3 bậc, 4 bậc và 5 bậc.

Cụ thể, phương án 1 bậc, nghĩa là không chia các mức sản lượng mà giá điện sẽ áp dụng đồng giá cho mỗi kWh tiêu thụ. Phương án 2 có 3 bậc gồm bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên; bậc 2: cho kWh từ 101 - 400; bậc 3: cho kWh 401 trở lên.

Phương án 3 có 4 bậc, trong đó bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên; bậc 2: cho kWh từ 101 - 300; bậc 3: cho kWh từ 301 - 600; bậc 4: cho kWh từ 601 trở lên.

Phương án 4 có 5 bậc bao gồm bậc 1: cho 100 kWh đầu tiên; bậc 2: cho kWh từ 101 - 200; bậc 3: cho kWh từ 201 - 400; bậc 4: cho kWh từ 401 - 700; bậc 5: cho kWh từ 701 trở lên.

Ở mỗi phương án, Cục Điều tiết Điện lực đều đưa ra các phân tích về ưu điểm, nhược điểm và có số liệu, biểu đồ phân tích lợi – hại. Riêng phương án 5 bậc thang (phương án 4) có 2 kịch bản cụ thể.

Hiện, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổ chức và địa phương về các phương án cải tiến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt. Sau khi nhận được ý kiến, Bộ Công Thương sẽ tổng hợp Phương án được lựa chọn vào Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện (thay thế Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg) để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: Báo Công Thương Điện tử