Skip to main content

Sở Công Thương tổ chức Họp giải quyết một số nội dung cần làm rõ đối với đề nghị khảo sát, nghiên cứu bổ sung quy hoạch 03 dự án điện gió trên địa bàn các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc và Văn Quan

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND Sáng 14/7/2020, Sở Công Thương đã tổ chức họp lấy ý kiến giải quyết 1 số nội dung cần làm rõ về đề nghị khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 03 dự án điện gió trên các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc và Văn Quan của Công ty BayWar.e.

Sở Công Thương Lạng Sơn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2020 với thông điệp “Tiết kiệm điện, bảo vệ trái đất”

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 688/VP-KTN ngày 28/02/2020 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020; ngày 04/3/2020 Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 227/SCT-QLNL về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 triển khai đến Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Lạng Sơn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố Lạng Sơn, Công ty Điện lực Lạng Sơn, Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Lạng

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tham dự Hội thảo do Bộ Công Thương tổ chức

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cử Đoàn đại biểu tham dự Hội thảo Đào tạo về quy trình kiểm soát Báo cáo kiểm toán năng lượng và tham vấn Khung kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn các tỉnh, thành phố trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Đối tác Năng lượng Việt Nam – Đan Mạch giai đoạn 2017 – 2020 (Chương trình DEPP) do Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vũng, Bộ Công Thương tổ chức.

Bộ Công Thương đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền trực tuyến Chiến dịch Giờ Trái đất 2020

Ngày 24/2/2020, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 1219/BCT-TKNL về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 2020.

Do ảnh hưởng Dịch viêm phổi cấp Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Bộ Công thương đã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch.

Subscribe to Năng lượng