Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Trung Quốc siết chặt quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thực hiện "mục tiêu kép", vừa quyết liệt phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đồng thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục t

Hàng hóa đã bớt ùn ứ tại các cửa khẩu phía Bắc

Theo số liệu của Bộ Công Thương, ngày 26/2, tại các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn đã có hơn 560 xe hàng hóa, nông sản đã được thông quan, và lượng hàng tồn, chờ xuất tại các cửa khẩu ở phía Bắc cũng giảm dần.

Bộ Công Thương vừa cập nhật tình hình các cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và lượng hàng hòa còn tồn tại ở các cửa khẩu ngày 26/2.

Xuất nhập khẩu hàng hóa biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc đang dần được cải thiện

Dù lượng xe chờ thông quan tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc hiện vẫn khá lớn, tuy nhiên, tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa đang dần được cải thiện. Lượng xe xuất nhập khẩu đang được tăng lên so với thời điểm trước đó mấy ngày.    

Mở đường xuất khẩu nông sản qua Ga đường sắt Đồng Đăng

Ông Nguyễn Công Trưởng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết, lần đầu tiên tỉnh Lạng Sơn và phía Quảng Tây (Trung Quốc) đang phối hợp triển khai thí điểm thông quan hàng nông sản xuất khẩu qua Cửa khẩu Ga đường sắt quốc tế Đồng Đăng.

Đây là một giải pháp tối ưu đảm bảo được yêu cầu chống dịch Covid-19, cũng như mở ra kỳ vọng mới cho hàng hóa nông sản Việt Nam xuất khẩu trong thời gian tới.

Thông quan 171 xe hàng hóa, nông sản qua cửa khẩu Hữu Nghị

Theo số liệu của Bộ Công Thương, tính đến ngày 23/2/2020, tại Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) có 171 xe (nông sản, hoa quả, linh kiện điện tử, hàng may mặc...) đã được thông quan, theo đó lượng hàng tồn, chờ xuất tại các cửa khẩu Việt Nam – Trung Quốc đã giảm.    

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa cập nhật tình hình giao nhận hàng hóa tại một số cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc và lượng hàng hòa còn tồn tại ở các cửa khẩu đến đến 12h ngày 23/2 tại các tỉnh phía Bắc.

Hàng hóa tồn ở các cửa khẩu, doanh nghiệp cần theo dõi sát tình hình

Mặc dù các lực lượng tại cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc vẫn đang nỗ lực thực hiện thông quan, đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tuy nhiên, vẫn còn nhiều xe hàng tồn chờ xuất khẩu ở các cửa khẩu, chủ yếu là nông sản.

Subscribe to Xuất nhập khẩu