Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DDCI NĂM 2020

Theo kết quả tổng hợp cơ sở dữ liệu khối sở, ban, ngành về điểm chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 Sở Công Thương xếp thứ 3/23 đơn vị khối Sở, Ban, Ngành thực hiện xếp hạng DDCI, tăng 6 bậc so với năm 2018 (năm 2018 xếp thứ 9/21 đơn vị khối Sở, Ban, Ngành thực hiện thí điểm xếp hạng DDCI).

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thời gian qua, các ngành, các cấp, các địa phương và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tư

Subscribe to Thông tin cần biết