Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

CÔNG CHỨC CÓ HÀNH VI THAM NHŨNG, XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay, ở nước ta, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Đảng phát động, lãnh đạo thực sự “đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

KIỂM SOÁT XUNG ĐỘT LỢI ÍCH THEO LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Kiểm soát xung đột lợi ích là công cụ hữu hiệu để nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ và là một trong các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quy định tại Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số

Quy định mới về việc tiếp công dân

Thông tư số 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân mới được Thanh tra Chính phủ ban hành ngày 01/10/2021 và chính thức có hiệu lực từ ngày 15/11/2021 tới đây.

THÔNG TIN VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM XUẤT NHẬP KHẨU CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN TRUNG QUỐC

Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành Lệnh số 248 và số 249 trong lĩnh vực quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022). Theo đó đã thông tin các quy định về tăng cường quản lý về kiểm dịch: Quản lý nghiêm ngặt về phê duyệt giấy phép kiểm dịch, thẩm định phê duyệt nghiêm ngặt đối với ghi chép về lô sản phẩm lưu thông lần trước và các chứng từ có liên quan, quy mô doanh nghiệp để khống chế về số lượng phê duyệt.

CỬ TRI CẦN BIẾT

Cử tri là người có quyền bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Để thực hiện quyền lực nhà nước của mình, mỗi cử tri cần biết các quy định của pháp luật về bầu cử như sau:

Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng là được coi là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển ổn định.

QUY ĐỊNH VỀ TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Nhận quà và tặng quà trong các dịp lễ, tết, sinh nhật… vốn là thói quen bình thường trong văn hóa của người Việt. Tuy nhiên đối với người có chức vụ, quyền hạn làm việc trong cơ quan nhà nước, vấn đề này rất tế nhị và cũng rất dễ biến tướng thành một kênh tham nhũng.

SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DDCI NĂM 2020

Theo kết quả tổng hợp cơ sở dữ liệu khối sở, ban, ngành về điểm chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 Sở Công Thương xếp thứ 3/23 đơn vị khối Sở, Ban, Ngành thực hiện xếp hạng DDCI, tăng 6 bậc so với năm 2018 (năm 2018 xếp thứ 9/21 đơn vị khối Sở, Ban, Ngành thực hiện thí điểm xếp hạng DDCI).

Subscribe to Thông tin cần biết