Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)

Xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Bảo vệ người tiêu dùng là được coi là một trong những vấn đề quan trọng trong quá trình phát triển và hội nhập kinh tế. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh của doanh nghiệp, cá nhân, tạo động lực cho nền kinh tế phát triển ổn định.

QUY ĐỊNH VỀ TẶNG QUÀ, NHẬN QUÀ TẶNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Nhận quà và tặng quà trong các dịp lễ, tết, sinh nhật… vốn là thói quen bình thường trong văn hóa của người Việt. Tuy nhiên đối với người có chức vụ, quyền hạn làm việc trong cơ quan nhà nước, vấn đề này rất tế nhị và cũng rất dễ biến tướng thành một kênh tham nhũng.

SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DDCI NĂM 2020

Theo kết quả tổng hợp cơ sở dữ liệu khối sở, ban, ngành về điểm chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố (DDCI) năm 2019 Sở Công Thương xếp thứ 3/23 đơn vị khối Sở, Ban, Ngành thực hiện xếp hạng DDCI, tăng 6 bậc so với năm 2018 (năm 2018 xếp thứ 9/21 đơn vị khối Sở, Ban, Ngành thực hiện thí điểm xếp hạng DDCI).

Hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thời gian qua, các ngành, các cấp, các địa phương và cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tư

Subscribe to Thông tin cần biết