Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Danh sách người phát ngôn

Submitted by Ban biên tập Sở Công Thương on 10 October 2018

- Họ và tên: Đinh Kỳ Giang

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn.

- Số điện thoại: Cơ quan 0205.3871.012, di động 0918.578.199.

- Hộp thư điện tử: dkgiang@langson.gov.vn