Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)

Danh sách người phát ngôn

Submitted by Ban biên tập Sở Công Thương on 10 October 2018

- Họ và tên: Đinh Kỳ Giang

- Chức vụ: Phó giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn.

- Số điện thoại: Cơ quan 0205.3871.012, di động 0918.578.199.

- Hộp thư điện tử: dkgiang@langson.gov.vn