Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Chủ động đảm bảo nguồn cung xăng dầu

 – Thời gian qua, giá cả và nguồn cung xăng, dầu trong nước và trên thế giới liên tục biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động cung ứng xăng, dầu tại thị trường trong nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nói riêng.

Subscribe to Thương mại - Thi trường