Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại một số Nhà máy máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện Công văn chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1107/CĐ-TTg ngày 11/8/2021 về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai diễn biến phức tạp; Công điện số 5471/CĐ-PCTT ngày 08/9/2021 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương về việc sẵn sàng ứng phó với bão Côn Sơn; Công văn số 42/BCHPCTT-VP ngày 07/9/2021 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn về việc sẵn sàng ứng phó thiên tại diễn biến phức tạp; Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Công văn số 1269/SCT-QLNL ngày 09/9/2021 sẵn  sàng  ứng  phó với thiên  tai; triển khai các biện pháp đảm bảo vận hành an toàn hồ chứa; xây dựng hệ thống quan trắc địa chấn, biện pháp ứng phó nếu có động đất xẩy ra đối với các công trình thủy điện năm 2021; Công văn số 1270/SCT-QLNL ngày 09/9/2021 về việc sẵn sàng ứng phó với bão Côn Sơn. Từ ngày 09, 10 tháng 9 năm 2021 Đoàn công tác của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Đình Đại, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác phòng chống lụt bão tại các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham gia Đoàn công tác có đại diện các phòng chuyên môn của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, đại diện UBND các huyện và các đại diện Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Nhà máy thủy điện Bắc Khê 1, Nhà máy thủy điện Khánh Khê và Nhà máy thủy điện Cấm Sơn).

Trong các buổi làm việc với các Nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh nêu trên, Đoàn đã nghe các đồng chí lãnh đạo của Nhà máy thủy điện báo cáo cụ thể tình hình thực hiện công tác, những thuận lợi và khó khăn, các phương án chủ động phòng chống thiên tai với những tình huống cụ thể và biện pháp ứng phó xử lý tình huống nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra; việc chấp hành các quy định của Nhà nước tại địa phương theo Luật phòng chống thiên tai năm 2013 và Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng chống thiên tai.

 Đoàn đi kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Bắc Khê 1, huyện Tràng Định

 

 Đoàn đi kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Khánh Khê, huyện Văn Quan

 

Đoàn đi kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện Cấm Sơn, huyện Hữu Lũng

Phát biểu chỉ đạo tại các buổi làm việc với các Nhà máy thủy điện, Giám đốc Sở Công Thương đồng chí Nguyễn Đình Đại đánh giá cao những nỗ lực, chủ động chuẩn bị các phương án ứng phó và phòng chống lũ bão, sạt lở, ngập lụt của các địa phương, đơn vị; các đơn vị đã thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công thương. Tuy nhiên, đồng chí Giám đốc Sở đặc biệt lưu ý các lãnh đạo các Nhà máy, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước những diễn biến của thời tiết cực đoan, khó lường. Mặc dù các Nhà máy đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện, để phát huy vai trò chủ động trong việc chuẩn bị tốt vật tư, hàng hóa thiết yếu, có phương án dự trữ và ứng cứu hiệu quả hơn, các Nhà máy thủy điện vẫn phải thường xuyên phối hợp, cập nhật báo cáo kịp thời với các sở, ngành có liên quan và cơ quan hữa quan tại địa bàn.

Hải Nam - QLNL