Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện trong mùa nắng nóng

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng, dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện cho hệ thống điện Quốc gia. Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện đang có xu hướng tăng cao, đặc biệt vào mùa nắng nóng từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2023 (điển hình ngày 06/5/2023 công suất tiêu thụ cực đại, cao nhất từ đầu năm đến nay và tăng 9,12% so với cùng kỳ tháng 5/2022).

Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu nguồn nước; thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025; Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trên cơ sở đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô và năm 2023 tại Văn bản số 2466/EVN-KD ngày 15/5/2023, ngày 19/5/2023 Sở Công Thương đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành:

1. Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp theo Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025; tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 482/UBND-KT ngày 25/4/2023 về việc cung ứng điện trong các đợt nắng nóng cao điểm và sử dụng điện tiết kiệm năm 2023.

2. Chủ động xây dựng Kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện; góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc; phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Lạng Sơn báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng các tổ chức, cá nhân làm tốt.

4. Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Báo Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

5. Giao Sở Công Thương  

- Tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo những nội dung nêu trên.

- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất UBND tỉnh khen thưởng các tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).- Chủ trì đề nghị các sở, ban, ngành, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cung cấp danh sách đầu mối theo dõi tiết kiệm điện của đơn vị cho Công ty Điện lực Lạng Sơn để phối hợp theo dõi công tác tiết kiệm điện và khai thác sử dụng trang thông tin https://sudungdien.evn.com.vn/.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

6. Công ty Điện lực Lạng Sơn  

- Xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh trong mùa nắng nóng và cả năm 2023; báo cáo Sở Công Thương các nội dung vướng mắc, khó khăn, để đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời.

- Đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh theo thứ tự ưu tiên tại Quyết định 327/QĐ-UBND ngày 01/3/2023. Trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn theo Điều 5 và Điều 6 của Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 9/9/2020 của Bộ Công Thương về quy định điệu kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện, Công ty Điện lực Lạng Sơn phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào các giờ cao điểm nắng nóng trong ngày tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng.

- Phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố khai thác trang thông tin theo dõi mức tiêu thụ điện (http://sudungdien.evn.com.vn). Định kỳ hàng tháng/năm cập nhật thông tin về tình hình tiêu thụ điện và đưa ra cảnh báo các đơn vị (HCSN, CSCC và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm) có mức tiêu thụ điện cao hơn so với cùng kỳ để tham mưu, báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo, điều hành công tác tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các Điện lực khu vực làm việc với các doanh nghiệp là trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

- Báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương theo quy định.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn

- Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, ngành điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn thực hiện tốt công tác truyền thông đề nghị khách hàng và nhân dân tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm chi phí cho khách hàng vừa góp phần tiết kiệm tài nguyên của Quốc gia.

Tiet kiem dien.jpg

Phòng Quản lý Năng lượng