Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Submitted by Tổng biên tập on 25 November 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Luật Biên phòng Việt Nam
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2. Nội dung 1.doc 148 KB