Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Submitted by Tổng biên tập on 20 July 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
88/QĐ-SCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm