Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Submitted by Tổng biên tập on 17 June 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số liệu XNK ngày 16/6/2022 (20h)
Ngày ban hành
Ngày ban hành