Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Submitted by Tổng biên tập on 2 April 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số liệu XNK ngày 02/4/2022 (20h)
Ngày ban hành
Ngày ban hành