Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Submitted by Tổng biên tập on 23 March 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 38/KH-SCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành