Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Submitted by Tổng biên tập on 14 March 2022
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số liệu XNK ngày 13/3/2022 (20h)
Ngày ban hành
Ngày ban hành