Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)

SỐ LIỆU XUẤT KHẨU VẢI THIỀU QUA ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2021 ( TỪ NGÀY 19/5/2021 ĐẾN NGÀY 03/6/2021 )

Thông tin Doanh nghiệp

Ngày

Số lượng xe

(lượt)

Sản lượng

(tấn)

Từ ngày 19/5 đến ngày 31/5/2021

100

 

2.100

1/6

24

545

2/6

35

799

3/6

47

1.038

Luỹ kế từ

19/5-3/6

206

4.482

 

Hiện nay, Vải thiều đang thực hiện xuất  khẩu tại Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Trong tuần qua, số lượng xe chở vải thiều đến Cửa khẩu Tân Thanh để xuất khẩu tăng dần, trung bình mỗi ngày xuất được khoảng 30 xe/ngày. Xe chở Vải thiều  đã được các lực lượng chức năng tại khu vực Cửa khẩu tạo điều kiện xuất khẩu thuận lợi, không bị ùn tắc. Vải thiều đang thực hiện  xuất ngay trong ngày, không có hàng tồn.

 

                                                                        PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI