Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Submitted by Tổng biên tập on 16 April 2021
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
772/XTTM-PTNL
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
1618371112730.pdf 3.31 MB