Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Submitted by Tổng biên tập on 6 April 2021
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 436/SCT-QLTM
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
436-SCT-QLTM.pdf 640.41 KB
So 175-XNK-NS.pdf 2.4 MB