Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Submitted by Tổng biên tập on 16 July 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 67/KH-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
So 67-KH-UBND ngay 13-6-2016.zip 1.11 MB