Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Triển khai thực hiện “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Triển khai thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-BCT ngày 19/6/2020 của Bộ Công Thương về việc tổ chức “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020”. Nhằm kích cầu tiêu dùng trong nước nói chung và tỉnh Lạng Sơn nói riêng; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước khôi phục lại nền kinh tế sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, góp phần đảm bảo tăng trưởng của kinh tế đất nước theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ và Quyết định số 1457/QĐ-BCT ngày 03/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 57/KH-SCT ngày 30/6/2020 về việc triển khai thực hiện “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các nội dung chương trình cụ thể như sau:

Chương trình “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 - Vietnam Grand Sale 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

1. Thời gian: Từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 31/7/2020.

2. Đối tượng tham gia: Tất cả các thương nhân theo quy định của pháp luật.

3. Hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: 100% (theo quy định tại khoản 4 Điều 6 và khoản 2 Điều 7 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ).

4. Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sở Công Thương thông tin và kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia chương trình với các nội dung đa dạng và hấp dẫn để người tiêu dùng mua sắm được những sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp. Thông qua chương trình khuyến mại kết hợp với việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm của địa phương để thu hút, kích cầu và phục hồi phát triển thương mại.

Trong tháng thực hiện khuyến mại, thương nhân thực hiện thủ tục hành chính thông báo khuyến mại và đăng ký khuyến mại trên địa bàn tỉnh với Sở Công Thương theo quy định của Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Sở Công Thương thông tin để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh được biết và tích cực hưởng ứng tham gia./.

Phòng Quản lý thương mại