Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Submitted by Tổng biên tập on 20 November 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 1335/SCT-KHTCTH
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
Vv đề xuất nhiệm vụ 2020.pdf 392.24 KB