Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Submitted by Tổng biên tập on 16 January 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 07/BC-SCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
BC cong tac thang 01.2020.pdf 635.88 KB
SL BC thang 01.2020.xls 21.5 KB