Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Submitted by Tổng biên tập on 6 February 2020
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 15/KH-SCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
KH Thuc hien NVTT nam 2020.pdf 913.59 KB