Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Submitted by Tổng biên tập on 7 January 2019
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 02/BC-SCT
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
so 02.signed.pdf 367.58 KB
So 437-CTK-TKCT_1.pdf 154.11 KB