Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Submitted by Tổng biên tập on 16 November 2018
Tệp văn bản
Số hiệu văn bản
Số hiệu văn bản
Số 2347/QĐ-UBND
Ngày ban hành
Ngày ban hành
Tệp đính kèm
Attachment Size
2347-QD-UBND 16-11-2018.pdf 384.97 KB