Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tiến độ Dự án Trạm biến áp 220kV Lạng Sơn và tình hình vận hành Trạm biến áp 110kV Đồng Đăng

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh, ngày 13/8/2021 Giám đốc Sở Công Thương, phòng Quản lý Năng lượng Sở Công Thương Lạng Sơn và Công ty Điện lực Lạng Sơn tiến hành kiểm tra tiến độ, tình hình vận hành Dự án Trạm biến áp (TBA) 220kV Lạng Sơn và TBA 110kV Đồng Đăng.

Dự án TBA 220KV Lạng Sơn với Công suất: 01 MBA 220/110kV 125MVA được khởi công từ ngày 24/10/2018, tiến độ đóng điện dự kiến quý IV/2021. Tính đến thời điểm hiện tại khối lượng xây dựng đạt khoảng 80%, đã cấp đầy đủ vật tư thiết bị. MBA 220kV-125MVA đang làm thủ tục tháo dỡ, vận chuyển và lắp đặt tại TBA 220kV Lạng Sơn hoàn thành trong tháng 8/2021.

Trạm 110kV Đồng Đăng có công suất 2x40MVA, được xây dựng đóng điện năm 2016, trong giai đoạn này lắp đặt vận hành trước 01 MBA 40MVA, Năm 2019 tiếp tục thực hiện bổ sung MBA T2 cho TBA. Hiện mang tải TBA trong điều kiện kết dây bình thường TBA mang tải khoảng 34MW (ứng với 42,5% CS đặt). Tuy nhiên do khu vực Thành Phố nhiều thời điểm tải tăng đột biến cần cấp nguồn hỗ trợ (thường cấp hỗ trợ lưới 22kV qua lộ 473E13.6) thì lúc này TBA mang tải trung bình 50MW (ứng với 62,5%). TBA đang được tiến hành thực hiện khắc phục một số yêu cầu về Phòng cháy, chiếu sáng để đáp ứng trong tháng 09 đưa trạm sang vận hành không người trực theo văn bản 4380/EVNNPC-KT ngày 11/08/2021.

          Trong buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Đình Đại - Tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Công Thương ghi nhận sự chuẩn bị làm việc cũng như sự cố gắng, nỗ lực của Công ty Điện lực, Chủ đầu tư trong việc tập trung các nguồn lực để thi công Dự án, và vận hành ổn định, an toàn TBA 110kV Đồng Đăng góp phần bảo đảm an toàn cung cấp điện cho khu vực. Đề nghị trong thời gian tới tiếp tục cố gắng tích cực hơn nữa triển khai thực hiện dự án 220kV Lạng Sơn nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công trình.