Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Công trình: Thuỷ điện Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn

Trên cơ sở Tờ trình số 07.07/TTr-TĐBL ngày 07/7/2023 của Công ty Cổ phần Điện Trường Thịnh Bản Lải về việc đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng công trình: Nhà máy Thuỷ điện Bản Lải; Văn bản cử cán bộ tham gia kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình thuỷ điện Bản Nhùng của Sở Xây dựng và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Từ ngày 25/7/2023 đến ngày 02/8/2023, Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương theo Kế hoạch số 60/KH-SCT ngày 21/7/2023 đã tiến hành kiểm tra hiện trường, kiểm tra hồ sơ công trình Nhà máy Thuỷ điện Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn, tại xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Công trình nhà máy thủy điện Bản Lải là công trình sau đập, được xây dựng nằm ở hạ lưu vai trái đập và bên trái tràn xả lũ, ngay sau cống lấy nước của hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn thuộc dự án hồ chứa nước Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn do Bộ NN&PTNT làm chủ đầu tư. Nhà máy thủy điện được xây dựng để phát điện với công suất lắp máy 7MW trên cơ sở tận dụng lượng nước xả về hạ du trong mùa kiệt và lưu lượng dòng chảy đến mùa lũ.

Đoàn kiểm tra thực tế hiện trường Nhà máy thuỷ điện Bản Lải

Qua thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình của Chủ đầu tư cho thấy về hồ sơ cơ bản đã chuẩn bị đúng theo các quy định ban hành kèm theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ; lựa chọn đơn vị thi công có đủ điều kiện và năng lực thực hiện thi công xây dựng công trình theo quy định. Các cá nhân tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng đủ điều kiện năng lực đáp ứng các yêu cầu quy định về quản lý đầu tư xây dựng hiện hành.

Sau khi thực hiện kiểm tra theo Kế hoạch, ngày 14/8/2023 Sở Công Thương đã có Thông báo số 81/TB-SCT về việc Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Công trình: Thuỷ điện Bản Lải. Kết quả kiểm tra là điều kiện để Chủ đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động điện lực theo quy định.

PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG