Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Giao bao công tác Xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc năm 2023

Sáng ngày 03 tháng 3 năm 2023 tại thành phố Lạng Sơn, Cục Xúc tiến thương mại (XTTM) – Bộ Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban công tác xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc năm 2023. Dự hội nghị có ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương; Bà Đoàn Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn; Lãnh đạo Cục XTTM và các phòng chuyên môn thuộc Cục XTTM; Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến thương mại, Trung tâm Xúc tiến đầu tư các tỉnh khu vực phía Bắc; đại diện các hiệp hội, ngành hàng một số tỉnh;…