Skip to main content
Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2022) Nâng cao hiệu quả và đưa các phòng trào "Đền ơn đáp nghĩa" trở thành hoạt động thường xuyên trong xã hội.
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số liệu XNK ngày 10/4/2022 (20h) 10-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/4/2022)
Số liệu XNK ngày 09/4/2022 (20h) 09-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/4/2022)
Số 27/TB-SCT 08-04-2022 Lịch trực trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)
Số liệu XNK ngày 08/4/2022 (20h) 08-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/4/2022)
Số liệu XNK ngày 07/4/2022 (20h) 07-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/4/2022)
Số liệu XNK ngày 06/4/2022 (20h) 06-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/4/2022)
Số liệu XNK ngày 05/4/2022 (20h) 05-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/4/2022)
Số liệu XNK ngày 04/4/2022 (20h) 04-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/4/2022)
Số liệu XNK ngày 03/4/2022 (20h) 03-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/4/2022)
Số liệu XNK ngày 02/4/2022 (20h) 02-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/4/2022)
Số liệu XNK ngày 01/4/2022 (20h) 01-04-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/4/2022)
Số liệu XNK ngày 31/3/2022 (20h) 31-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 31/3/2022)
Số 26/TB-SCT 31-03-2022 Thông báo kết luận của Sở Công Thương tại buổi làm việc kiểm tra thực tế tại Dự án Thủy điện Bản Lải 2022
Số liệu XNK ngày 30/3/2022 (20h) 30-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 30/3/2022)
Số liệu XNK ngày 29/3/2022 (20h) 29-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 29/3/2022)
Số liệu XNK ngày 28/3/2022 (20h) 28-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/3/2022)
Số liệu XNK ngày 27/3/2022 (20h) 27-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/3/2022)
Số liệu XNK ngày 26/3/2022 (20h) 26-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/3/2022)
Số liệu XNK ngày 25/3/2022 (20h) 25-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/3/2022)
Số liệu XNK ngày 24/3/2022 (20h) 24-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/3/2022)
Số 25/TB-SCT 24-03-2022 Thông báo Về việc chưa xem xét đề nghị nghiên cứu dự án và tài trợ lập quy hoạch chi tiết dự án đầu tư xây dựng CCNTân Thành 1, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Số 24/TB-SCT 23-03-2022 Thay đổi thời gian tổ chức các Hội nghị thực hiện quy trình công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 (2026-2031) và nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025 (2021-2026)
Số 23/TB-SCT 22-03-2022 Thông báo Dừng thẩm định Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 3, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 21/TB-SCT 22-03-2022 Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuân 12
Số 20/TB-SCT 22-03-2022 Thông báo Về việc chưa xem xét đề nghị đầu tư dự án CCN Hoà Sơn 3 và đề nghị lập báo cáo bổ sung Quy hoạch dự án Nhà máy điện sinh khối tại CCN Hoà Sơn 3
Số liệu XNK ngày 22/3/2022 (20h) 22-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/3/2022)
Số 22/TB-SCT 22-03-2022 Thông báo Kêt luận giao ban công tác tháng 3, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2022
Số liệu XNK ngày 20/3/2022 (20h) 20-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/3/2022)
Số liệu XNK ngày 19/3/2022 (20h) 19-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 19/3/2022)
Số liệu XNK ngày 18/3/2022 (20h) 18-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/3/2022)
Số liệu XNK ngày 17/3/2022 (20h) 17-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 17/3/2022)
Số 19/TB-SCT 17-03-2022 Thông báo về việc phân công nhiệm vụ đối với công chức, người lao động của văn phòng Sở
Số 17/TB-SCT 17-03-2022 kết luận giao ban công tác quý I, nhiệm vụ trọngtaam công tác quý II năm 2022
Số 18/TB-SCT 17-03-2022 Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 11
Số liệu XNK ngày 16/3/2022 (20h) 16-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/3/2022)
Số liệu XNK ngày 15/3/2022 (20h) 15-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/3/2022)
Số liệu XNK ngày 14/3/2022 (20h) 14-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/3/2022)
Số liệu XNK ngày 13/3/2022 (20h) 13-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/3/2022)
Số liệu XNK ngày 12/3/2022 (20h) 12-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/3/2022)
Số liệu XNK ngày 11/3/2022 (20h) 11-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/3/2022)
Số 16/TB-SCT 10-03-2022 Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Công Thương tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn
Số liệu XNK ngày 10/3/2022 (20h) 10-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/3/2022)
Số liệu XNK ngày 09/3/2022 (20h) 09-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/3/2022)
Số liệu XNK ngày 08/3/2022 (20h) 08-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/3/2022)
Số liệu XNK ngày 07/3/2022 (20h) 07-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/3/2022)
Số liệu XNK ngày 06/3/2022 (20h) 06-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/3/2022)
Số liệu XNK ngày 05/3/2022 (20h) 05-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/3/2022)
Số liệu XNK ngày 04/3/2022 (20h) 04-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/3/2022)
Số liệu XNK ngày 03/3/2022 (20h) 03-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/3/2022)
Số 15/TB-SCT 03-03-2022 Thông báo kết quả kiểm tra đột xuất lĩnh vực xăng dầu
Số liệu XNK ngày 02/3/2022 (20h) 02-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/3/2022)
Số liệu XNK ngày 01/3/2022 (20h) 01-03-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/3/2022)
Số liệu XNK ngày 28/02/2022 (20h) 28-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/02/2022)
Số liệu XNK ngày 27/02/2022 (20h) 27-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/02/2022)
Số liệu XNK ngày 26/02/2022 (20h) 26-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/02/2022)
Số liệu XNK ngày 23/02/2022 (20h) 25-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/02/2022)
Số liệu XNK ngày 23/02/2022 (20h) 23-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/02/2022)
Số liệu XNK ngày 23/02/2022 23-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 23/02/2022)
Số liệu XNK ngày 22/02/2022 22-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 22/02/2022)
Số liệu XNK ngày 21/02/2022 21-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 21/02/2022)
Số liệu XNK ngày 20/02/2022 20-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 20/02/2022)
Số liệu XNK ngày 18/02/2022 18-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 18/02/2022)
Số liệu XNK ngày 17/02/2022 17-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 17/02/2022)
Số liệu XNK ngày 16/02/2022 16-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 16/02/2022)
Số liệu XNK ngày 15/02/2022 15-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 15/02/2022)
Số 14/TB-SCT 15-02-2022 Kết luận giao ban công tác tháng 02, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 3 năm 2022
Số liệu XNK ngày 14/02/2022 14-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 14/02/2022)
Số liệu XNK ngày 13/02/2022 13-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 13/02/2022)
Số liệu XNK ngày 12/02/2022 12-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 12/02/2022)
Số liệu XNK ngày 11/02/2022 11-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 11/02/2022)
Số liệu XNK ngày 10/02/2022 10-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 10/02/2022)
Số liệu XNK ngày 09/02/2022 09-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 09/02/2022)
Số liệu XNK ngày 08/02/2022 08-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 08/02/2022)
Số 13/TB-SCT 08-02-2022 Thông báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ kỹ của phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Nguyễn Trọng Nghĩa)
Số liệu XNK ngày 07/02/2022 07-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 07/02/2022)
Số liệu XNK ngày 06/02/2022 06-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 06/02/2022)
Số liệu XNK ngày 05/02/2022 05-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 05/02/2022)
Số liệu XNK ngày 04/02/2022 04-02-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 04/02/2022)
Số liệu XNK ngày 31/01/2022 31-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 31/01/2022)
Số liệu XNK ngày 30/01/2022 30-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 30/01/2022)
Số liệu XNK ngày 27/01/2022 27-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 27/01/2022)
Số 09/TB-SCT 27-01-2022 Thông báo Lịch trực tết Nguyên đán năm 2022 của Lãnh đạo Sở Công Thương
Số liệu XNK ngày 26/01/2022 26-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 26/01/2022)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 25/01/2022 25-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 25/01/2022)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 24/01/2022 24-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 24/01/2022)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 23/01/2022 23-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 23/01/2022)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 22/01/2022 22-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 22/01/2022)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 21/01/2022 21-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 21/01/2022)
Số 08/TB-SCT 20-01-2022 Thông báo tình hình thực hiện nhiệm vụ tuần 02
Số liệu XNK hàng hóa ngày 20/01/2022 20-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 20/01/2022)
Số 07/TB-SCT 19-01-2022 Thông báo kết quả thẩm định Hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Na Dương 2 tại huyện Lộc Bình tỉnh Lạng Sơn(QLCN)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 19/01/2022 19-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 19/01/2022)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 18/01/2022 18-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 18/01/2022)
Số 06/TB-SCT 18-01-2022 Thông báo lịch tiếp công dân Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
06/TB-SCT 18-01-2022 Thông báo lịch tiếp công dân Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số liệu XNK hàng hóa ngày 17/01/2022 17-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 17/01/2022)
Số 05/TB-SCT 17-01-2022 Thông báo kết quả kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động bảo quản, vận chuyển VLNCN
Số liệu XNK hàng hóa ngày 16/01/2022 16-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 16/01/2022)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 15/01/2022 15-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 15/01/2022)
Số liệu XNK hàng hóa ngày 14/01/2022 14-01-2022 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến sáng 14/01/2022)
The website encountered an unexpected error. Please try again later.
Error: Call to undefined method stdClass::getPathname() in _system_rebuild_module_data() (line 1042 of core/modules/system/system.module).