Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 10/8/2021 17-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 17/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 16/10/2021 16-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 16/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 15/10/2021 15-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 15/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 13/3/2021 13-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 13/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 12/10/2021 12-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 12/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 10/10/2021 11-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 10/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 07/10/2021 07-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 07/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 05/10/2021 05-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 05/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 03/10/2021 03-10-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 03/10/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 29/9/2021 29-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 29/9/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 28/9/2021 28-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 28/9/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 27/9/2021 27-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 27/9/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 26/9/2021 26-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 26/9/2021)
Số 99/TB-SCT 24-09-2021 Thông báo về việc tạm hoãn thời gian xem xét đề nghị chấp thuận địa điểm cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại Vận Tải Dầu khí Ngân Hà – Oil Trading
Số 100/TB-SCT 24-09-2021 Thông báo Kết quả kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính tại phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành phố
Số 97/TB-SCT 22-09-2021 Thông báo Kết quả thẩm định thành lập cụm công nghiệp Bắc Sơn 2 tại huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn (QLCN)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 22/9/2021 22-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 22/9/2021)
Số 98/TB-SCT 22-09-2021 Thông báo về việc lùi thời gian xem xét đề nghị chấp thuận địa điểm cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Thương mại Vận Tải Dầu khí Ngân Hà – Oil Trading
Số 96/TB-SCT 21-09-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 38;phương hướng, nhiệm vụ tuần 39 năm 2021
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 21/9/2021 21-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 21/9/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 20/9/2021 20-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 20/9/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 19/9/2021 19-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 19/9/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 16/9/2021 16-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 05/8/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 15/9/2021 15-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 15/9/2021)
Số 95/TB-SCT 14-09-2021 Kết luận giao ban công tác tháng 9; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 năm 2021
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 14/9/2021 14-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 14/9/2021)
Số 93/TB-SCT 13-09-2021 Thông báo về việc lùi thời gian kiểm tra tình hình công tác chuyển giao mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 13/9/2021 13-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 13/9/2021)
Số 94/TB-SCT 13-09-2021 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Cấp điện lưới quốc gia đến thôn Hố Mười, xã Hòa Sơn, huyện Hữu Lũng
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 12/9/2021 12-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 12/9/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 12/9/2021 12-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 12/9/2021)
Số 92/TB-SCT 10-09-2021 Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuyển giao mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại huyện Bình Gia
Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 09/9/2021) 09-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 09/9/2021)
Số 91/TB-SCT 09-09-2021 Thông báo kiểm tra công tác phòng chống thiên tai các Nhà máy Thủy điện năm 2021
Số 89/TB-SCT 08-09-2021 Thông báo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuyển giao mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại huyện Văn Quan
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 08/9/2021 08-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 08/9/2021)
Số 90/TB-SCT 07-09-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 36; phương hướng, nhiệm vụ tuần 37 năm 2021
1254/SCT-QLTM 05-09-2021 Tiếp tục thông tin về tình hình XNK hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 03/9/2021 03-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 03/9/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 01/9/2021 01-09-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 01/9/2021)
Số 87/TB-SCT 31-08-2021 Thông báo kết luận của Giám đốc Sở Công Thương, Tổ trưởng Tổ công tác 1669 tại cuộc họp họp triển khai nhiệm vụ của Tổ
Số 85/TB-SCT 31-08-2021 Thông báo về thời gian dịp nghỉ Lễ Quốc khánh ngày 02/9/2021
Số 88/TB-SCT 31-08-2021 Thông báo về chế độ hoạt động và phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện chỉ đạo, hỗ trợ tiêu thụ nông sản tỉnh Lạng Sơn trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
Số 86/TB-SCT 31-08-2021 Thông báo lịch trực lãnh đạo, công chức Sở Công Thương dịp nghỉ lễ Quốc khánh (02/9) năm 2021
Số 1221/SCT-QLTM 27-08-2021 V/v Trung Quốc tạm dừng thông quan hàng hóa XNK tại cửa khẩu Lũng Vài
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 26/8/2021 26-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 26/8/2021)
Số 83/TB-TCT 25-08-2021 Thông báo thay đổi thời gian họp triển khai nhiệm vụ Tổ công tác liên ngành
Số 84/TB-SCT 25-08-2021 Thông báo Chương trình kiểm tra công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2021
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 24/8/2021 24-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 24/8/2021)
Số 82/TB-SCT 24-08-2021 Thông báo kết luận, giao ban công tá tuần 34;phương hướng, nhiệm vụ tuần 35 năm 2021
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 23/8/2021 23-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 23/8/2021)
Số 80/TB-SCT 20-08-2021 Thông báo kết quả thẩm định đề xuất điều chỉnh quy hoạch Cụm công nghiệp thị trấn Hữu Lũng 1, 2 ra khỏi quy hoạch cụm công nghiệp tỉnh Lạng Sơn (QLCN)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 19/8/2021 19-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 19/8/2021)
Số 79/TB-SCT 16-08-2021 Thông báo kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại huyện Văn Lãng
Số 81/TB-SCT 16-08-2021 Kết luận giao ban công tác tháng 8;phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 năm 2021
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 15/8/2021 15-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 15/8/2021)
Số 78/TB-SCT 15-08-2021 Thông báo kết luận kiểm tra tình hình thực hiện phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tại huyện Tràng Định
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 11/8/2021 11-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 11/8/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 10/8/2021 10-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 10/8/2021)
Số 77/TB-SCT 10-08-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2021
958/SCT-QLXNK 09-08-2021 Thông báo điều chỉnh giờ thông quan hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy, tỉnh Hà Giang
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 09/8/2021 09-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 09/8/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 08/8/2021 08-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 08/8/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 05/8/2021 05-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 05/8/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 03/8/2021 03-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 03/8/2021)
TB THKM ngày 03/8/2021 03-08-2021 Thông báo thực hiện khuyến mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn bắt đầu từ ngày 03/8/2021
Số 75/TB-SCT 03-08-2021 Thông báo thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện phát triển KTTT, HTX trên địa bàn huyện Văn Lãng, Tràng Định 6 tháng đầu năm 2021
Số 76/TB-SCT 03-08-2021 Thông báo kết luận giao ban công tác tuần 31;phương hướng, nhiệm vụ 32 năm 2021
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 02/8/2021 02-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 02/8/2021)
TH Xuất khẩu Thanh long 01/8/2021 01-08-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 01/8/2021)
1069/SCT-QLTM 30-07-2021 Tình hình XNK hàng hoá tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 29/7/2021 29-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 29/7/2021)
TH Xuất khẩu Thanh long 28/7/2021 28-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 28/7/2021)
TH Xuất khẩu Thanh long 26/7/2021 27-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 26/7/2021)
TH Xuất khẩu Thanh long 27/7/2021 27-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 27/7/2021)
Số liệu xuất khẩu thanh long qua địa bàn Lạng Sơn từ 19-7 đến 25/7/2021 26-07-2021 Số liệu xuất khẩu Thanh long qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn (từ 19-7-2021 đến 25/7/2021)
Số 74/TB-SCT 22-07-2021 Thông báo Huấn luyện kỹ thuật an toàntrong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp
Số 73/TB-SCT 21-07-2021 Thông báo Kết quả xét tiếp nhận vào làm viên chức và triệu tập thí sinh dự thi vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2021
Số 72/TB-SCT 20-07-2021 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Cấp điện Thôn Khuôn Bồng, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn T7.2021
Số 71/TB-SCT 20-07-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức
Số 70/TB-SCT 19-07-2021 Thông báo kết quả trúng tuyển đối với trường hợp tiếp nhận vào làm viên chức.
Số 69/TB-SCT 16-07-2021 Thông báo kết luận buổi làm việc của Giám đốc Sở với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại
Số 68/TB-SCT 14-07-2021 Thông báo sửa đổi nội dung Thông báo tài liệu ôn tập xét tuyển viên chức năm 2021
Số 65/TB-SCT 13-07-2021 Thông báo thay đổi thời gian họp bàn các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm nông sản có thế mạnh của tỉnh
Số 66/TB-SCT 13-07-2021 Thông báo kêt luận giao ban công tác tuần 28,phương hướng, nhiệm vụ tuần 29 năm 2021(Từ ngày 05/7-09/7/2021)
Số 67/TB-SCT 12-07-2021 Thông báo Về thay đổi thời gian kiểm tra, sát hạch đối với trường hợp tiếp nhận vào làm việc chức
Số 64/TB-SCT 08-07-2021 Thông báo Tài liệu ôn tập tuyển dụng viên chức năm 2021
Số 62/TB-SCT 06-07-2021 Thông báo kết quả thẩm định Phiếu đăng ký tuyển dụng viên chức năm 2021
Số 63/TB-SCT 06-07-2021 Thông báo về hình thức, nôi dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch.
Số 61/TB-SCT 01-07-2021 Thông báo Về việc áp dụng mức thu phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương từ 01/7/2021 đến 31/12/2021
Số 58/TB-SCT 30-06-2021 Thông báo tiếp tục kiểm tra theo Quyết định của Giám đốc Sở Công Thương
Số 60/TB-SCT 30-06-2021 Thông báo Về việc sử dụng con dấu thứ hai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
TH DS thí sinh dự tuyển viên chức 2021 (26/6/2021) 26-06-2021 Tổng hợp Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật 26/6/2021)
TH Xuất khẩu Vải thiều 21/6/2021 21-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 21/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 20/6/2021 20-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 20/6/2021
TH DS thí sinh dự tuyển viên chức 2021 (18/6/2021) 18-06-2021 Tổng hợp Danh sách thí sinh dự tuyển viên chức Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật 18/6/2021)
TH Xuất khẩu Vải thiều 18/6/2021 18-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 18/6/2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 18/6/2021 17-06-2021 Số liệu xe Vải thiều được xuất khẩu qua địa bàn Lạng Sơn ngày 17.6.2021
Số 57/TB-SCT 15-06-2021 Thông báo Kết luận giao ban công tác tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 7 năm 2021
TH Xuất khẩu Vải thiều 15/6/2021 15-06-2021 Tổng hợp Số liệu xuất khẩu Vải thiều qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến ngày 15/6/2021