Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
1444/SCT-XTTM 26-09-2023 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị năm 2023
59/GM-SCT 25-05-2023 Giấy mời họp xem xét một số nội dung liên quan đến dự án Đầu tư Khu công nghiệp Vsip Hữu Lũng
46/TB-SCT 23-05-2023 Thông báo Về việc phân công thực hiện nhiệm vụ công tác Văn thư đối với công chức Văn phòng Sở
47/TB-SCT 23-05-2023 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 21; phương hướng, nhiệm vụ tuần 22 năm 2023
Số liệu XNK ngày 23/5/2023 (20h) 23-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/5/2023)
Số liệu XNK ngày 22/5/2023 (20h) 22-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/5/2023)
Số liệu XNK ngày 21/5/2023 (20h) 21-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/5/2023)
Số liệu XNK ngày 20/5/2023 (20h) 20-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/5/2023)
58/GM-SCT 20-05-2023 Giấy mời Tham dự hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023
Số liệu XNK ngày 19/5/2023 (20h) 19-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 19/5/2023)
45/TB-SCT 18-05-2023 Thông báo Kết luận giao ban công tác tháng 5; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 6 năm 2023
Số liệu XNK ngày 18/5/2023 (20h) 18-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/5/2023)
Số liệu XNK ngày 17/5/2023 (20h) 17-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 17/5/2023)
Số liệu XNK ngày 16/5/2023 (20h) 16-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/5/2023)
57/GM-SCT 15-05-2023 Thư phúc đáp Thị Bằng Tường (Trung Quốc)
Số liệu XNK ngày 15/5/2023 (20h) 15-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/5/2023)
Số liệu XNK ngày 14/5/2023 (20h) 14-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/5/2023)
Số liệu XNK ngày 13/5/2023 (20h) 13-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/5/2023)
Số liệu XNK ngày 12/5/2023 (20h) 12-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/5/2023)
44/TB-SCT 12-05-2023 Thông báo Kết luậncủa Lãnh đạo Sở Công Thương tại cuộc họp đối với dựán Sửa chữa trụ sở làm việc Sở Công Thương ngày 12/5/2023
Số liệu XNK ngày 11/5/2023 (20h) 11-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/5/2023)
Số liệu XNK ngày 10/5/2023 (20h) 10-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/5/2023)
Số liệu XNK ngày 09/5/2023 (20h) 09-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 09/5/2023)
41/TB-SCT 08-05-2023 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu CT Di chuyển đường điện phục vụ thi công Dự án cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8 - Km29 và Km40 - Km66 trên Quốc lộ 4A, tỉnh Lạng Sơn (đoạn Km43+800 - Km52+300)
Số liệu XNK ngày 09/5/2023 (20h) 08-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/5/2023)
43/TB-SCT 08-05-2023 Thông báo lịch KT công tác NT CT Cải tạo đường dây 04kV xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng
42/TB-SCT 08-05-2023 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 18; phương hướng, nhiệm vụ tuần 19 năm 2023
Số liệu XNK ngày 07/5/2023 (20h) 07-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/5/2023)
Số liệu XNK ngày 06/5/2023 (20h) 06-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/5/2023)
Số liệu XNK ngày 05/5/2023 (20h) 05-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 05/5/2023)
Số liệu XNK ngày 04/5/2023 (20h) 04-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 04/5/2023)
Số liệu XNK ngày 03/5/2023 (20h) 03-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/5/2023)
Số liệu XNK ngày 02/5/2023 (20h) 02-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/5/2023)
Số liệu XNK ngày 01/5/2023 (20h) 01-05-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/5/2023)
Số liệu XNK ngày 30/4/2023 (20h) 30-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 30/4/2023)
Số liệu XNK ngày 29/4/2023 (20h) 29-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 29/4/2023)
Số liệu XNK ngày 28/4/2023 (20h) 28-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/4/2023)
40/TB-SCT 28-04-2023 Thông báo kết luận đồng chí Nguyễn Đình Đại, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2023
39/TB-SCT 28-04-2023 Thông báo kết quả làm việc, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp Na Dương 1,2 và 3 tại huyện Lộc Bình (QLCN)
Số liệu XNK ngày 27/4/2023 (20h) 27-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/4/2023)
38/TB-SCT 26-04-2023 Thông báo Phân công lịch trực của Sở Công Thương trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2023
Số liệu XNK ngày 26/4/2023 (20h) 26-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/4/2023)
Số liệu XNK ngày 25/4/2023 (20h) 25-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/4/2023)
Số liệu XNK ngày 24/4/2023 (20h) 24-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/4/2023)
Số liệu XNK ngày 23/4/2023 (20h) 23-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/4/2023)
Số liệu XNK ngày 22/4/2023 (20h) 22-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/4/2023)
Số liệu XNK ngày 21/4/2023 (20h) 21-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/4/2023)
37/TB-SCT 21-04-2023 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Di chuyển hệ thống đường điện bị ảnh hưởng bởi dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng (Đoạn từ cầu Đông Kinh đến đối diện khách sạn Đông Kinh)
Số liệu XNK ngày 20/4/2023 (20h) 20-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/4/2023)
36/TB-SCT 19-04-2023 Thông báo Kết luận giao ban công tác tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2023
Số liệu XNK ngày 19/4/2023 (20h) 19-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 19/4/2023)
Số liệu XNK ngày 18/4/2023 (20h) 18-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/4/2023)
Số liệu XNK ngày 17/4/2023 (20h) 17-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 17/4/2023)
Số liệu XNK ngày 16/4/2023 (20h) 16-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/4/2023)
Số liệu XNK ngày 15/4/2023 (20h) 15-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/4/2023)
Số liệu XNK ngày 14/4/2023 (20h) 14-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/4/2023)
35/TB-SCT 14-04-2023 Thông báo V/v làm việc với UBND Lộc Bình, các cơ quan, đơn vị liên quan đối với các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN Na Dương 1 2 3
Số liệu XNK ngày 13/4/2023 (20h) 13-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/4/2023)
Số liệu XNK ngày 12/4/2023 (20h) 12-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/4/2023)
34/TB-SCT 12-04-2023 Thông báo kết luận của Sở Công Thương tại buổi làm việc kiểm tra thực tế tại Dự án Thủy điện Bản Lải 2023
Số liệu XNK ngày 11/4/2023 (20h) 11-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 11/4/2023)
33/TB-SCT 11-04-2023 Thông báo thay đổi thời gian theo Giấy mời số 41/GM-SCT ngày 10/4/2023 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
32/TB-SCT 11-04-2023 Thông báo Tham dự Hội thảo lấy ý kiến hoàn thành Dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi)
31/TB-SCT 10-04-2023 Thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm 2022 ( Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mai)
Số liệu XNK ngày 10/4/2023 (20h) 10-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 10/4/2023)
Số liệu XNK ngày 08/4/2023 (20h) 08-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 08/4/2023)
30/TB-SCT 08-04-2023 Thông báo xét duyệt quyết toán NSNN năm 2022 ( Văn phòng Sở Công Thương)
Số liệu XNK ngày 07/4/2023 (20h) 07-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 07/4/2023)
29/TB-SCT 07-04-2023 Thông báo kết luận của Lãnh đạo Sở Công Thương tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn (14/3/2023)
28/TB-SCT 06-04-2023 Thông báo hoãn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp Na Dương 1,2,3 tại huyện Lộc Bình (QLCN)
Số liệu XNK ngày 06/4/2023 (20h) 06-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 06/4/2023)
Số liệu XNK ngày 03/4/2023 (20h) 03-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 03/4/2023)
Số liệu XNK ngày 02/4/2023 (20h) 02-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 02/4/2023)
Số liệu XNK ngày 01/4/2023 (20h) 01-04-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 01/4/2023)
Số liệu XNK ngày 31/3/2023 (20h) 31-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 31/3/2023)
Số liệu XNK ngày 30/3/2023 (20h) 30-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 30/3/2023)
24/TB-SCT 29-03-2023 Thông báo lịch kiểm tra công tác nghiệm thu công trình Đường điện nhóm hộ thôn 5, xã Tân Minh, huyện Tràng Định
Số liệu XNK ngày 29/3/2023 (20h) 29-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 29/3/2023)
27/TB-SCT 28-03-2023 Thông báo Kết luận giao ban công tác tuần 13; phương hướng, nhiệm vụ tuần 14 năm 2023
Số liệu XNK ngày 28/3/2023 (20h) 28-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 28/3/2023)
Số liệu XNK ngày 27/3/2023 (20h) 27-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 27/3/2023)
Số liệu XNK ngày 26/3/2023 (20h) 26-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 26/3/2023)
Số liệu XNK ngày 25/3/2023 (20h) 25-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 25/3/2023)
Số liệu XNK ngày 24/3/2023 (20h) 24-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 24/3/2023)
23/TB-SCT 24-03-2023 Thông báo kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng Công trình: Cửa hàng xăng dầu Ngộ Khanh
Số liệu XNK ngày 23/3/2023 (20h) 23-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 23/3/2023)
Số liệu XNK ngày 22/3/2023 (20h) 22-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 22/3/2023)
Số liệu XNK ngày 21/3/2023 (20h) 21-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 21/3/2023)
Số liệu XNK ngày 20/3/2023 (20h) 20-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 20/3/2023)
21/TB-SCT 20-03-2023 Thông báo lịch kiêm tra công tác nghiệm thu công trình: Điện hạ thế các thôn xã Thiện Thuật, huyện Bình Gia
Số liệu XNK ngày 19/3/2023 (20h) 19-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 19/3/2023)
Số liệu XNK ngày 18/3/2023 (20h) 18-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 18/3/2023)
Số liệu XNK ngày 17/3/2023 (20h) 17-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 17/3/2023)
20/TB-SCT 16-03-2023 Kết luận giao ban công tác tháng 03; nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 04 năm 2023
19/TB-SCT 16-03-2023 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ được giao
Số liệu XNK ngày 16/3/2023 (20h) 16-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 16/3/2023)
Số liệu XNK ngày 15/3/2023 (20h) 15-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 15/3/2023)
Số liệu XNK ngày 14/3/2023 (20h) 14-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 14/3/2023)
Số liệu XNK ngày 13/3/2023 (20h) 13-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 13/3/2023)
Số liệu XNK ngày 12/3/2023 (20h) 12-03-2023 Thông báo tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Cập nhật đến 20h00 ngày 12/3/2023)