Skip to main content

Cán bộ, đoàn viên, người lao động đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"! - Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
79/KH-SCT 24-11-2023 Kế hoạch Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Cụm II - Các cơ quan quản lý chuyên ngành
78/KH-SCT 22-11-2023 Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Cụm thi đua số III
77/KH-SCT 16-11-2023 Kế hoạch Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chương trình "Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2023 - Vietnam Grand Sale 2023" tới người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
76/KH-SCT 13-11-2023 Xây dựng KH thanh tra năm 2024.
73/KH-SCT 25-10-2023 Kế hoạch Kiểm tra công tác Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2023
75/KH-SCT 25-10-2023 Kế hoạch về việc thu nộp tài liệu, hồ sơ vào Kho lưu trữ cơ quan
41/QĐ-XPHC 20-10-2023 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính hộ kinh doanh Công Xuân Hùng - H. Hữu Lũng
72/KH-SCT 18-10-2023 Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền về việc hạn chế sử dụng túi nilon khó phân huỷ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
71/KH-SCT 12-10-2023 Kế hoạch thực hiện các Chương trình, Nghị quyết, Kế hoạch về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
70/KH-SCT 29-09-2023 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền về việc thực hiện thoái vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Chợ Lạng Sơn
74/KH-SCT 25-09-2023 Kế hoạch thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
69/KH-SCT 15-09-2023 Kế hoạch Tiếp tục Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc tại Sở Công Thương tỉnh Lạn
68/KH-SCT 05-09-2023 Kế hoạch Bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2023 (QLCN)
60/KH-SCT 21-07-2023 Kế hoạch Kiểm tra công tác nghiệm thu dự án Nhà máy Thuỷ điện Bản Lải, tỉnh Lạng Sơn
59/KH-SCT 12-07-2023 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
83/QĐ-SCT 11-07-2023 Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động phong trào cho Công đoàn cơ sở Sở Công Thương năm 2023
84/QĐ-SCT 11-07-2023 Quyết định về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động quản lý Hành chính Nhà nước tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
58/KH-SCT 07-07-2023 Kế hoạch về việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
57/KH-SCT 07-07-2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 24/6/2023 của UBND tỉnh về Triển khai thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 15/5/2023 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 71-CTr/TU ngày 09/3/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
82/QĐ-SCT 03-07-2023 Quyết định về việc trích tỷ lệ phí, lệ phí trong lĩnh vực Công Thương tháng 06 /2023
56/KH-SCT 30-06-2023 Kế hoạch Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 04/5/2023 của UBND tỉnh
81/QĐ-SCT 30-06-2023 Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại trực thuộc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn
54/KH-SCT 30-06-2023 Kế hoạch Thực hiện Biên bản ghi nhớ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn về việc triển khai các biện pháp phối hợp, liên kết phát triển giữa hai tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo
79/QĐ-SCT 29-06-2023 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
80/QĐ-SCT 29-06-2023 Quyết định ban hành quy chế chấm điểm hồ sơ tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2023
52/KH-SCT 28-06-2023 Kế hoạch Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023
55/KH-SCT 28-06-2023 Kế hoạch Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
53/KH-SCT 28-06-2023 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2023 của Sở Công Thương
78/QĐ-SCT 23-06-2023 Quyết định về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
51/KH-SCT 22-06-2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tuyên tuyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng, kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
77/QĐ-SCT 21-06-2023 Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
50/KH-SCT 20-06-2023 Kế hoạch Kiểm tra công tác nghiệm thu dự án Nhà máy sản xuất muối công nghiệp thuộc Công ty cổ phần Kim Đạt
76/QĐ-SCT 16-06-2023 Quyết định về việc cấp kinh phí cho công chức thanh tra tự may sắm trang phục Thanh tra năm 2023
49/KH-SCT 15-06-2023 Kế hoạch Bảo đảm về dự trữ nhiên liệu, hàng hóa nhu yếu phẩm trong khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
48/KH-SCT 14-06-2023 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 01/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023 và các năm tiếp theo
75/QĐ-SCT 12-06-2023 Quyết địnhThành lập Đoàn thẩm định thực tế cơ sở cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Công ty cổ phần Tấn Trường Lộc
73/QĐ-SCT 08-06-2023 Quyết định về việc phê duyệt nội dung và dự toán thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023
74/QĐ-SCT 08-06-2023 Quyết định về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truy truyền thống Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn(15/6/1933-15/6/2023); 72 năm ngày thành lập ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2023)
62/GM-SCT 07-06-2023 Giấy mời Dự Hội nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác theo dõi, nắm tình hình, khuyến cáo về hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh
44/KH-SCT 02-06-2023 Kế hoạch Kiểm tra tình hình triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại năm 2023 trên địa bàn huyện Bắc Sơn
45/KH-SCT 02-06-2023 Kế hoạch Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2023
61/GM-SCT 02-06-2023 Giấy mời kiểm tra, rà soát để lập phương án liên quan đến đề xuất hỗ trợ xây dựng sân thể thao thôn tại xã Thanh Long, huyện Văn Lãng
72/QĐ-SCT 02-06-2023 Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 60/QĐ-SCT ngày 09/5/2023 của Giám đốc Sở Công Thương về việc thành lập Hội đồng thanh lý tài sản tháo dỡ để sửa chữa trụ sở cơ quan Sở Công Thương năm 2023
71/QĐ-SCT 01-06-2023 Quyết định về việc trích tỷ lệ phí, lệ phí trong lĩnh vực Công Thương tháng 05/2023
70/QĐ-SCT 01-06-2023 Quyết định Thành lập Đoàn thẩm định thực tế cơ sở cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Công ty TNHH Chế biến và Xuất khẩu nông lâm sản Lạng Sơn
69/QĐ-SCT 31-05-2023 Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, mua bán nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn tỉnh
68/QĐ-SCT 30-05-2023 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
65/QĐ-SCT 29-05-2023 Quyết định về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2023 của Sở Công Thương
66/QĐ-SCT 29-05-2023 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023
43/KH-SCT 29-05-2023 Kế hoạch về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
64/QĐ-SCT 29-05-2023 Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2023
60/GM-SCT 26-05-2023 Giấy mời: Về việc kiểm tra thực tế vị trí, khu vực sử dụng vật liệu nổ công nghiệp tại Công trình thi công xây dựng đoạn Km3+501,38 đến Km5+007,28m, thuộc Công trình: Xây dựng mở mới tuyến đường liên xã từ Thị trấn Chi Lăng vào xã Y Tịch, huyện Chi Lăng c
42/KH-SCT 24-05-2023 Kế hoạch Kiểm tra công tác nghiệm thu dự án Nhà máy Thuỷ điện Bản Nhùng (Kỳ Cùng 6), tỉnh Lạng Sơn
41/KH-SCT 23-05-2023 Kế hoạch Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 – 2023 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
63/QĐ-SCT 22-05-2023 Quyết định về việc ủy quyền điều hành hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
40/KH-SCT 10-05-2023 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
59/QĐ-SCT 09-05-2023 Quyết định Kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu
60/QĐ-SCT 09-05-2023 Quyết định Thành lập hội đồng thanh lý tài sản tháo dỡ để sửa chữa trụ sở cơ quan Sở Công Thương năm 2023
61/QĐ-SCT 05-05-2023 Quyết định về việc trích tỷ lệ phí, lệ phí trong lĩnh vực Công Thương tháng 04/2023
58/QĐ-SCT 28-04-2023 Quyết định về việc Công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
57/QĐ-SCT 26-04-2023 Quyết định về việc Thành lập Tổ công tác thực hiện Chuyển đổi số Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
56/QĐ-SCT 25-04-2023 Quyết định Kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lĩnh vực khuyến công và xúc tiến thương mại đối với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn
54/QĐ-SCT 19-04-2023 Quyết định về việc chi hỗ trợ cho công chức và người lao động dịp nghỉ lễ Giải phóng Miền Nam (30/4/2023) và ngày Quốc tế lao động (01/5/2023)
52/QĐ-SCT 19-04-2023 Quyết định Quy định thang điểm, phương pháp chấm điểm các tiêu chí thi đua Cụm thi đua số III – Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc Bộ năm 2023
53/QĐ-SCT 18-04-2023 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động Cụm thi đua số III – Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc Bộ năm 2023
39/KH-SCT 18-04-2023 Kế hoạch Tổ chức hoạt động, đánh giá, bình xét thi đua Cụm thi đua số III - Các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc Bộ năm 2023
51/QĐ-SCT 18-04-2023 Quyết định về việc thay thế thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Sở Công Thương
38/KH-SCT 17-04-2023 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án "Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 -2025"
50/QĐ-SCT 14-04-2023 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn trong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp
49/QĐ-SCT 13-04-2023 Quyết định về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lưu Phùng Hưng, chuyên viên phòng Quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
37/KH-SCT 13-04-2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Phong trào thi đua "Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" trong lĩnh vực phát triển hạ tầng năng lượng, cung cấp điện, hạ tầng thương mại"
48/QĐ-SCT 12-04-2023 Quyết định về việc kiện toàn Ban khuyến học Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
35/KH-SCT 11-04-2023 Kế hoạch Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2023
36/KH-SCT 11-04-2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
34/KH-SCT 10-04-2023 Kế hoạch thực hiện "Tháng hành động vì An toàn thực phẩm" năm 2023 thuộc lĩnh vực ngành Công Thương quản lý (QLCN)
47/QĐ-SCT 10-04-2023 Quyết định Thành lập Đoàn thẩm định thực tế cơ sở cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho Công ty TNHH Thành Long
46/QĐ-SCT 04-04-2023 Quyết định về việc trích tỷ lệ phí, lệ phí trong lĩnh vực Công Thương tháng 03/2023
45/QĐ-SCT 04-04-2023 Quyết định về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023
43/QĐ-SCT 31-03-2023 Quyết định về việc thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2023
44/QĐ-SCT 31-03-2023 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
42/QĐ-SCT 31-03-2023 Quyết định về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 226/QĐ-SCT ngày 16/12/2022 của Giám đốc Sở Công Thương về việc Công chức nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
41/QĐ-SCT 29-03-2023 Quyết định Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, bảo quản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
40/QĐ-SCT 29-03-2023 Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
38/QĐ-SCT 28-03-2023 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
36/QĐ-SCT 28-03-2023 Quyết định về việc hưởng chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
39/QĐ-SCT 28-03-2023 Quyết định về việc thành lập Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm về công tác khuyến công và phát triển công nghiệp thuộc đề án Khuyến công địa phương năm 2023
37/QĐ-SCT 28-03-2023 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
35/QĐ-SCT 28-03-2023 Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Thanh tra Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
34/QĐ-SCT 27-03-2023 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn trong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp
33/QĐ-SCT 24-03-2023 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Trung tâm KC&XTTM,Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 (2021-2026)và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030 (2026-2031) năm 2023
32/KH-SCT 24-03-2023 Kế hoạch thực hiện công tác PCTN, tiêu cực năm 2023
33/KH-SCT 24-03-2023 Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Công Thương
32/QĐ-SCT 23-03-2023 Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật đối với ông Lưu Phùng Hưng, chuyên viên phòng QLTM SởCông Thương tỉnh Lạng Sơn
31/KH-SCT 22-03-2023 Kế hoạch kiểm tra hướng dẫn, giúp đỡ, hỗ trợ huyện Văn Lãng thực hiên chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2023
30/KH-SCT 21-03-2023 Kế hoạch Thực hiện Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2023 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
29/KH-SCT 17-03-2023 KH DDCI năm 2023
31/QĐ-SCT 17-03-2023 Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp máy tính phục vụ công tác chuyên môn
29/QĐ-SCT 17-03-2023 Quyết định về việc thành lập Đoàn thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm
30/QĐ-SCT 17-03-2023 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận huấn luyện Kỹ thuật an toàn trong hoạt động Vật liệu nổ công nghiệp
28/QĐ-SCT 14-03-2023 Quyết định về việc kiện toàn Tổ theo dõi, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ