Skip to main content

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không (12/1972 - 12/2022) - Phát huy tinh thần Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không", toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
02/KH-SCT 11-01-2023 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính,triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2023
01/KH-SCT 06-01-2023 Kế hoạch Kiểm tra, khảo sát thị trường; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
1642/SCT-QLTM 13-10-2022 Về việc Đảm bảo nguồn cung xăng dầu
71/KH-SCT 26-07-2022 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2022 của Sở Công Thương
88/QĐ-SCT 19-07-2022 Quyết định Về việc phê duyệt danh sách thí sinh Đủ điều kiện tuyển dụng viên chức năm 2022
1070/SCT-QLTM 01-07-2022 Về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo xã hội
827/SCT-QLTM 24-05-2022 V/v thực hiện nghiêm quy định về giá bán xăng dầu
681/SCT-VP 28-04-2022 Xin ý kiến góp ý và đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương
Số 40/KH-SCT 24-03-2022 Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025
Số 39/KH-SCT 24-03-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thanh niên của Sở Công Thương năm 2022
Số 38/KH-SCT 23-03-2022 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022
Số 37/KH-SCT 22-03-2022 Kế hoạch Phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí năm 2022
Số 36/KH-SCT 17-03-2022 Thực hiện quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 (2026-2031) và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025 (2021-2026) của Sở Công Thương năm 2022
Số 35/KH-SCT 16-03-2022 Kế hoạch triển khai công tác văn thư, lữu trữ năm 2022
Số 33/KH-SCT 15-03-2022 Kế hoạch Thực hiện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trong Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2011-2020, xét đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số 34/KH-SCT 15-03-2022 Kế hoạch thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán Nhà nước
Số 347/SCT-QLTM 07-03-2022 V/v triển khai trình tự, thủ tục, hồ sơ thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 32/KH-SCT 04-03-2022 Kế hoạch kiểm tra các Dự án thủy điện đang thi công trên địa bàn tỉnh năm 2022
Số 28/KH-SCT 03-03-2022 Kiểm tra công tác Cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện năm 2022
Số 26/KH-SCT 03-03-2022 KH thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
Số 30/KH-SCT 03-03-2022 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Công Thương năm 2022
Số 27/KH-SCT 03-03-2022 Kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2022
Số 25/KH-SCT 28-02-2022 Kế hoạch Kiểm tra và tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính tại Sở Công Thương năm 2022
Số 23/KH-SCT 28-02-2022 Kế hoạch Khắc phục các tiêu chí bị đánh giá thấp tại kết quả chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Công Thương trong năm 2022
Số 24/KH-SCT 28-02-2022 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 21/KH-SCT 23-02-2022 Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam ( 15/3/) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 265/SCT-QLTM 22-02-2022 V/v phiếu khảo sát, lấy ý kiến doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 20/KH-SCT 20-02-2022 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Số 19/KH-SCT 15-02-2022 Kế hoạch Triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
Số 18/KH-SCT 14-02-2022 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Công Thương năm 2022
Số 17/KH-SCT 12-02-2022 Kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2022 của Sở Công Thương
Số 205/SCT-QLTM 09-02-2022 v/v chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu
Số 15/KH-SCT 26-01-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022
Số 13/KH-SCT 26-01-2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 16/KH-SCT 26-01-2022 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tại Sở Công Thương năm 2022.
Số 14/KH-SCT 26-01-2022 Kế hoạch thực hiện công tác Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025
Số 12/KH-SCT 26-01-2022 Kế hoạch thực hiện quyết định của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số 10/KH-SCT 25-01-2022 Kế hoạch Duy trì áp dụng, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công Thương năm 2022
Số 11/KH-SCT 25-01-2022 Kế hoạch quản lý Nhà nước về thi hành pháp luật xử lý VPHC lĩnh vực Công Thương năm 2022
Số 09/KH-SCT 14-01-2022 Kế hoạch Triển khai công tác pháp chế năm 2022 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 08/KH-SCT 13-01-2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình làm việc của UBND tỉnh năm 2022
Số 07/KH-SCT 13-01-2022 Kế hoạch giám sát hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
05/KH-SCT 12-01-2022 Kế hoạch Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022
Số 06/KH-SCT 12-01-2022 Kế hoạch công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
Số 04/KH-SCT 10-01-2022 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 ngành công thương (QLCN)
Số 03/KH-SCT 06-01-2022 Kế hoạch kiểm tra, khảo sát thị trường; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống cháy nổ tại các chợ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Số 02/KH-SCT 06-01-2022 Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2022
Số 95/KH-SCT 31-12-2021 Kế hoạch Xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
85/KH-SCT 04-11-2021 Kế hoạch thực hiện Kê khai tài sản, thu nhập năm 2021
84/KH-SCT 04-11-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
83/KH-SCT 02-11-2021 Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn lĩnh vực Công Thương trên Đài Truyền hình Việt Nam năm 2021
82/KH-SCT 27-10-2021 Kế hoạch phòng chống ma tuý giai đoạn 2021-2025
81/KH-SCT 25-10-2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đ
80/KH-SCT 19-10-2021 Chương trình làm việc của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn với một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Đợt 2/2021)
79/KH-SCT 15-10-2021 Kế hoạch tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Lạng Sơn năm 2021
78/KH-SCT 14-10-2021 Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ nông sản cả tổ công tác 1669
Số 76/KH-SCT 14-10-2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”
Số 77/KH-SCT 14-10-2021 Kế hoạch triển khai Đề án phát triển du lịch Tân Thanh
Số 75/KH-SCT 27-09-2021 Kế hoạch tổ chức Đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm phát triển Thương mại điện tử tại tỉnh Bắc Giang
Số 73/KH-SCT 23-09-2021 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư
Số 74/KH-SCT 23-09-2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 05 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng
Số 72/KH-SCT 20-09-2021 Kế hoạch Phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số 71/KH-SCT 16-09-2021 Kế hoạch Phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
Số 70/KH-SCT 08-09-2021 Kế hoạch hỗ trợ tiêu thụ Hồng Vành Khuyên của huyện Văn Lãng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15,16/CT-TTg
69/KH-SCT 24-08-2021 Kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện công tác chuyển đổi mô hình quản lý chợ và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 68/KH-SCT 20-08-2021 Kế hoạch Triển khai Đề án Cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 của Sở Công Thương
Số 67/KH-SCT 20-08-2021 Kế hoạch Chương trình làm việc của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn với một số doanh nghiệp sản xuất công nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Số 66/KH-SCT 13-08-2021 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Số 113/QĐ-SCT 06-08-2021 Quyết định phê duyệt kết quả thi vòng 2 và công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2021
Số 65/KH-SCT 04-08-2021 Kế hoạch Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) và Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tỉnh Lạng Sơn năm 2021 của Sở Công Thương
Số 111/QĐ-SCT 01-08-2021 Quyết định tiếp nhận vào làm viên chức và bố trí công tác đối với công chức cấp xã (bà Lương Thị Len)
Số 64/KH-SCT 30-07-2021 Kế hoạch phát triển Công Thương 5 năm 2021-2025 tỉnh Lạng Sơn
Số 63/KH-SCT 20-07-2021 Kế hoạch Triển khai, thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn
62/KH-SCT 15-07-2021 Kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số 61/KH-SCT 12-07-2021 Kế hoạch Về việc kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 huyện Bắc Sơn
Số 60/KH-SCT 07-07-2021 Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
Số 58/KH-SCT 17-06-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 25/5/2021 của UBND tỉnh về cải thiện chỉ số PCI tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số 59/KH-SCT 17-06-2021 Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác PCTN, lãng phí giai đoạn 2021-2025
Số 57/KH-SCT 07-06-2021 Kế hoạch phối hợp các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa Sở Công Thương và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025
Số 56/KH-SCT 01-06-2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”năm 2021
Số 748/SCT-QLTM 31-05-2021 Phương án đảm bảo lưu thông, cung ứng các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu người dân và đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của các cơ sở trên địa bàn trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn bộ địa bàn huyện Hữu Lũng
Số 55/KH-SCT 29-05-2021 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021 - 2025Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU về tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2021 - 2025
Số 54/TB-SCT 26-05-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm và phòng, chống ngộ độc thực phẩm giai đoạn 2021 – 2025 trong ngành Công Thương (QLCN)
Số 53/KH-SCT 21-05-2021 Kế hoạch Khảo sát, kiểm tra thị trường và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Số 52/KH-SCT 12-05-2021 Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI của Sở Công Thương năm 2021
Số 51/KH-SCT 07-05-2021 Kế hoạch dự trữ nhiên liệu, hàng hóa, vật tư, nhu yếu phẩm bình ổn giá cả thị trường khi thiên tai xảy ra
Số 49/KH-SCT 29-04-2021 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 06/11/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp
Số 50/KH-SCT 29-04-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Số 48/KH-SCT 28-04-2021 Kế hoạch tổ chức toạ đàm kỷ niêm 70 năm ngày truyền thống ngành Công Thương
Số 47/KH-SCT 26-04-2021 Kế hoạch Biên chế công chức và hợp đồng lao động 68 của Sở Công Thương năm 2022
Số 46/KH-SCT 16-04-2021 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật đối với một số dự án điện mặt trời có công suất lơn hơn 100kWp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 45/KH-SCT 15-04-2021 Kế hoạch Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021
Số 44/KH-SCT 15-04-2021 Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn huyện Văn Lãng xây dựng NTM và xã phấn đấu Đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao năm 2021
449/SCT-QLTM 08-04-2021 V/v triển khai thực hiện khai báo, tiếp nhận, kiểm tra, xác nhận Bản thông tin hàng hóa nhập khẩu điện tử
Số 40/KH-SCT 19-03-2021 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Đề án bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Lạng Sơn năm 2021
Số 39/KH-SCT 12-03-2021 Triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, đơn vị
Số 37/KH-SCT 10-03-2021 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 02/11/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn
Số 38/KH-SCT 10-03-2021 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số 36/KH-SCT 10-03-2021 Kế hoạch thực hiện Kế hoạch của BCĐ Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tinh năm 2021
Số 35/KH-SCT 03-03-2021 Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn