Ngày 27 tháng 5 năm 2022 tại thôn Nà Lừa, xã Bính Xá, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tổ chức nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất nan gỗ tại xưởng sản xuất Hộ kinh doanh Dương Quang Tiệp.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Đại diện Phòng Quản lý công nghiệp, Phòng Kế hoạch - Tổng hợp - Sở Công Thương; Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đình Lập; Đại diện lãnh đạo UBND xã Bính Xá; Đại diện Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại; Hộ kinh doanh Dương Quang Tiệp đã tham dự buổi nghiệm thu.

Đề án có tổng kinh phí 470.000.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 hỗ trợ đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị  là 140.000.000 đồng. Công suất 1.440 m3 nan/năm, tạo thêm việc làm cho 05 lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng/người/tháng. Việc triển khai đề án nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương từ nguồn nguyên liệu sẵn có, tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, nâng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần vào việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu