"DANH SÁCH CƠ SỞ CÓ HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THỰC PHẨM LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 
"                    
STT    Tên sản phẩm tự công bố    Tên cơ sở/doanh nghiệp tự công bố    Địa chỉ    Số tự công bố    Ghi chú
    NĂM 2020                
1    Bánh trung thu Nga Quân    Hộ kinh doanh Lê Thị Lan    Số 67, đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn    01/NGA QUÂN/2020    CV đến Sở Công Thương số 234 ngày 16/9/2020