Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Danh sách tự Công bố sản phẩm thực phẩm ngành Công Thương 6.2022 (Sản xuất) 24-06-2022 Danh sách tự Công bố sản phẩm thực phẩm ngành Công Thương 6.2022 (Sản xuất)
Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy 6.2022 10-06-2022 Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy 6.2022
Danh sách tự Công bố sản phẩm thực phẩm ngành Công Thương 6.2022 (Sản xuất) 03-06-2022 Danh sách tự Công bố sản phẩm thực phẩm ngành Công Thương 6.2022 (Sản xuất)
Danh sách danh nghiệp tự công bố sản phẩm đến 09/5/2022 (doanh nghiệp kinh doanh) 09-05-2022 Danh sách danh nghiệp tự công bố sản phẩm đến 09/5/2022 (doanh nghiệp kinh doanh)
BC tiếp nhận công bố hợp quy năm 2022 12-04-2022 Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy năm 2022
Danh sách Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm tháng 7-8/2021 01-09-2021 Danh sách Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm tháng 7-8/2021
Số 57/TB-SCT 15-06-2021 Kết luận giao ban công tác tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 7 năm 2021
BC CBHQ Quy I 2021 05-03-2021 Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy Quý I năm 2021
Danh sách danh nghiệp tự công bố sản phẩm tháng 01 năm 2021 (doanh nghiệp kinh doanh) 01-02-2021 Danh sách danh nghiệp tự công bố sản phẩm tháng 01 năm 2021 (doanh nghiệp kinh doanh)
Danh sách hồ sơ tự công bố từ 01/9/2020 đến 30/12/2020 31-12-2020 Danh sách hồ sơ tự công bố từ 01/9/2020 đến 30/12/2020
Tự công bố sản phẩm tháng 10/2020 09-10-2020 Thông báo Danh sách cơ sở có Hồ sơ tự công bố sẳn phẩm thực phẩn thuộc diện ngành Công Thương quản lý tháng 10/2020
Bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 10/2020 05-10-2020 Bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 10/2020
TB tiep nhan hop quy 6 thang dau nam 2020 09-06-2020 Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy sản phẩm dệt may 6 tháng đầu năm 2020
31-12-2019 TỔNG HỢP tình hình tiếp nhận công bố hợp quy 6 tháng cuối năm 2019
13-04-0202 Tổng hợp tỉnh hình tiếp nhận công bố hợp quy Quý I năm 2020
Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may tỉnh Lạng Sơn
CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY [T6.2022] CÔNG BỐ HỢP QUY SẢN PHẨM DỆT MAY [T6.2022]