Skip to main content
Chào mừng 62 năm “Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng” (03/3/1959-03/3/2021), 32 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 -03/3/2021)
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Danh sách Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm tháng 7-8/2021 01-09-2021 Danh sách Doanh nghiệp tự công bố sản phẩm tháng 7-8/2021
Số 57/TB-SCT 15-06-2021 Kết luận giao ban công tác tháng 6, phương hướng, nhiệm vụ trong tâm công tác tháng 7 năm 2021
BC CBHQ Quy I 2021 05-03-2021 Báo cáo tình hình tiếp nhận công bố hợp quy Quý I năm 2021
Danh sách danh nghiệp tự công bố sản phẩm tháng 01 năm 2021 (doanh nghiệp kinh doanh) 01-02-2021 Danh sách danh nghiệp tự công bố sản phẩm tháng 01 năm 2021 (doanh nghiệp kinh doanh)
Danh sách hồ sơ tự công bố từ 01/9/2020 đến 30/12/2020 31-12-2020 Danh sách hồ sơ tự công bố từ 01/9/2020 đến 30/12/2020
Tự công bố sản phẩm tháng 10/2020 09-10-2020 Thông báo Danh sách cơ sở có Hồ sơ tự công bố sẳn phẩm thực phẩn thuộc diện ngành Công Thương quản lý tháng 10/2020
Bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 10/2020 05-10-2020 Bản tự công bố sản phẩm lĩnh vực An toàn thực phẩm tháng 10/2020
TB tiep nhan hop quy 6 thang dau nam 2020 09-06-2020 Thông báo tiếp nhận Công bố hợp quy sản phẩm dệt may 6 tháng đầu năm 2020
31-12-2019 TỔNG HỢP tình hình tiếp nhận công bố hợp quy 6 tháng cuối năm 2019
13-04-0202 Tổng hợp tỉnh hình tiếp nhận công bố hợp quy Quý I năm 2020
Thông báo hợp quy sản phẩm dệt may Thông tin công bố hợp quy sản phẩm dệt may tỉnh Lạng Sơn